Centrale harmonisatie

Twee keer per jaar organiseren we een centrale harmonisatiebijeenkomst voor de coördinatoren van de certificatie-instellingen. Hier bespreken we aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden waar de gezamenlijke werkwijze kan worden verbeterd. Op deze pagina staan de documenten die tijdens de bijeenkomsten zijn gebruikt.

Bijeenkomst 18 april 2019

Hoofdonderwerpen

 • Nieuwe harmonisatieprocedure
 • Taakrisicoanalyse
 • VGM-Risico-inventarisatie en -evaluatie

Meer informatie over de centrale harmonisatie

Ann Elmzoon (SSVV)
elmzoon@ssvv.nl

Bijeenkomst 9 oktober 2019

Hoofdonderwerpen

 • Toepassing van de MD22
 • VGM-bewustzijn en -gedrag (VCA vraag 4.2)

Digitale bijeenkomst 11 december 2020

Hoofdonderwerpen

 • Vragen en antwoorden CI's
 • Resultaten mentimeter

Digitale bijeenkomst 19 april 2021

Hoofdonderwerpen

 • Ingekomen vragen van CI's

 Bijeenkomst 7 oktober 2021

Hoofdonderwerpen

 • Verslag centrale harmonisatiebijeenkomst
 • Toepassing MD22:2019
 • Onderbouwingen
 • Resultaten mentimeter
 • Ingekomen vragen van CI's

Hoofdonderwerpen

 • Verslag centrale harmonisatiebijeenkomst
 • Onderbouwingen
 • Resultaten mentimeter

Hoofdonderwerpen

Documenten

Hoofdonderwerpen

Documenten

 • Vragen met antwoorden CBI's
 • Presentatie VCA: meer systeem dan checklist!
 • CI matrix VCA vragen
 • CI notitie
 • VCA vragen met verbanden/links
 • Resultaten mentimeter