Examinering

Het examen is een belangrijk instrument om vast te stellen waar iemand staat in zijn ontwikkeling tot een veilig werkende professional. Samen met partnerorganisatie VCA Infra en 18 erkende examencentra kijken we hoe we examens en examinering verder kunnen verbeteren.

Toetsen van kennis en kunde

Met een B-VCA-, VOL-VCA- of VIL-VCU-diploma tonen achtereenvolgens medewerkers, operationeel leidinggevenden en intercedenten aan dat zij de basiskennis in huis hebben die nodig is om veilig en gezond te werken. Tijdens een examen bij een door de SSVV erkend examencentrum worden zij hierop getoetst.

VCA Infra onderhoudt in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). Een apart onderdeel van VCA Infra (VCA Examenbank) maakt de examens.

Werken aan toegankelijke en relevante examens

Het examen is een belangrijke eerste stap in veilig en gezond werken. Daarna zal iemand de bijbehorende vaardigheden in de praktijk moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld onder begeleiding van een ervaren collega.

VCA-examens vinden dagelijks en door het hele land plaats. De basis is het beeldschermexamen, maar er zijn ook voorleesexamens. Examens kunnen behalve in het Nederlands ook in andere talen worden gevolgd.

De SSVV wil de toegankelijkheid van examinering zo groot mogelijk maken. In dat kader proberen we onze examenvragen zo begrijpelijk mogelijk te formuleren en maken we veel gebruik van beeld. Ook denken we actief na over hoe we mensen kunnen helpen die moeite hebben om hun examen te halen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed met een computer overweg kunnen, niet goed kunnen lezen of last hebben van faalangst. Zo gaan we pilots uitvoeren met het erkennen van opleidingen voor mensen voor wie het computerexamen een belemmering vormt. De mensen die zo’n erkende opleiding hebben gevolgd, mogen dan mondeling examen doen.

We investeren ook in de relevantie van examinering. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we examens meer branchespecifiek kunnen maken, zodat de examenvragen beter aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van mensen. Of door te onderzoeken hoe we de benodigde kennis en ervaring regelmatig in de praktijk kunnen toetsen, zodat de periodieke herhaalexamens in de toekomst misschien niet meer nodig zijn.

Het Centraal Diploma Register als betrouwbare bron

De examencentra registreren de door hen uitgereikte diploma's in het Centraal Diploma Register (CDR). Met het CDR kan worden nagegaan of iemand een geldig VCA- of SOG-diploma heeft. Diplomahouders kunnen met het CDR de geldigheid van hun diploma controleren, zodat ze weten wanneer het tijd is om opnieuw examen te doen. In het CDR staan:

  • VCA-diploma's (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU);
  • Diploma's en certificaten voor opleidingen uit de SSVV Opleidingengids op het gebied van petrochemie en steigerbouw.

De gegevens uit het CDR staan ook op het Digital Safety Passport (Deltalinqs) en het Digitaal Veiligheidspaspoort (railAlert).