Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen VCA en een bureau. VCA Infra en de Stichting Examenkamer zijn twee nauw betrokken partnerorganisaties. Voor certificering hebben we contracten afgesloten met 22 erkende certificatie-instellingen. En via VCA Infra werken we samen met 15 erkende examencentra.

Deelnemende (branche)organisaties

De SSVV is een samenwerkingsverband van 24 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.

Bestuur

De SSVV heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SSVV en bestaat uit de voorzitter en vijf leden van het Algemeen Bestuur, de voorzitter van het CCVD-VCA en de directeur van de SSVV. Het Dagelijks Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.

Centraal College van Deskundigen VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA is verantwoordelijk voor de inhoud van VCA, VCO en VCU en adviseert het Bestuur over de opzet en inhoud van de drie checklists. Het CCVD-VCA bestaat voor de helft uit opdrachtgevers en voor de helft uit opdrachtnemers. Niet alle aangesloten (branche)organisaties zijn in het CCVD-VCA vertegenwoordigd. Het CCVD-VCA komt vijf keer per jaar bij elkaar.

SSVV-bureau

Het SSVV-bureau voert het secretariaat van het Bestuur en het CCVD-VCA en ondersteunt de uitvoering van het jaarprogramma van de SSVV. Het bureau bestaat uit een directeur, twee beleidsadviseurs, een management assistent en een secretarieel medewerker.

VCA Infra

VCA Infra beheert in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). VCA Infra ziet ook toe op de kwaliteit van de SOG-opleiders. Een apart onderdeel van VCA Infra (VCA Examenbank) beheert de eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en maakt hiervoor de examens. VCA Examenbank maakt ook de examens voor de SOG-opleidingen van de petrochemie.

Stichting Examenkamer 

De Stichting Examenkamer houdt het operationele toezicht op het afnemen van de VCA- en SOG petrochemie-examens.

Erkende certificatie-instellingen

De SSVV heeft voor VCA-, VCO- en VCU-certificering contracten afgesloten met 22 erkende certificatie-instellingen.

Erkende examencentra

VCA Infra heeft in opdracht van de SSVV voor het afnemen van VCA- en SOG-examens contracten afgesloten met 15 erkende examencentra.