Opleiding

Opleiding is een belangrijk instrument om te leren hoe je veilig en gezond kunt werken. We kijken hoe we opleiding een stevige plek kunnen geven in onze schema's, werken met onze branches aan het stroomlijnen van het opleidingsaanbod voor risicovolle taken en denken na over nieuwe en innovatieve toepassingen.

De VCA-checklist als basis

Opleiding is een belangrijk thema binnen VCA. Medewerkers moeten de vakinhoudelijke kennis en kunde in huis hebben die nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden, en moeten via een diploma B-VCA of VOL-VCA aantonen dat zij weten hoe ze veilig en gezond kunnen werken. Ook moeten ze specifieke kennis en kunde hebben om specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving uit te voeren.

Onze werkgroep Opleidingen bewaakt de invulling van deze en andere opleidingsgerelateerde onderdelen van de checklist. Dit doen we vooral door kaders te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU. VCA-opleiders kunnen op basis hiervan hun opleidingen en lesmateriaal inrichten.

We hechten veel waarde aan goede VCA-opleidingen, maar laten het op dit moment aan de markt om hier verder invulling aan te geven. Als gevolg daarvan hebben we beperkt rechtstreeks contact met VCA-opleiders. Wel hebben we regelmatig overleg met de NRTO, de branchevereniging voor trainen en opleiden.

Opleidingen voor specifieke risicovolle taken

In de SSVV Opleidingengids (SOG) werken we met onze branches aan een effectief opleidingsaanbod voor specifieke risicovolle taken. Met de instructies, trainingen en opleidingen uit de SOG kunnen bedrijven voldoen aan de eis van VCA dat hun medewerkers specifieke kennis en kunde moeten hebben om specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving uit te voeren. Het aanbod is een aanvulling op de reguliere beroeps- en VCA-opleidingen.

Vernieuwde opleiding voor operationeel leidinggevenden

Leidinggeven is een vak apart. We constateren dat belangrijke leiderschapsaspecten niet of onvoldoende aan bod komen in de bestaande VOL-VCA-opleidingen. Denk aan communiceren, coachen, monitoren en vooruitkijken. Operationeel leidinggevenden verdienen een eigen opleiding en toetsing gericht op de vaardigheid van het veilig leidinggeven. Daarom werken we samen met Crisislab aan een herziening van de VOL-VCA-opleiding. Hierbij bouwen we voort op de bevindingen van een pilot die we in 2018 met partners van Chemelot hebben uitgevoerd. In deze pilot zijn acht operationeel leidinggevenden getraind in de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn bij het werken in risicovolle omgevingen.

De pilot heeft op 23 en 24 september 2019 een vervolg gekregen. Negen operationeel leidinggevenden van ENGIE zijn op de RDM Training Plant getraind in de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn bij het werken in risicovolle omgevingen. Ze oefenden met acteurs en hielden een portfolio bij op basis van de principes van het FAB-CM (Factfinding, Analyse, Besluitvorming, Communicatie en Monitoring) model. Tijdens een terugkomdag wordt bekeken wat de deelnemers hebben opgestoken en in hoeverre zij de opgedane kennis en inzichten in de praktijk hebben kunnen toepassen. Na afloop van de pilot krijgen de deelnemers hun diploma VOL-VCA.

De vernieuwde opleiding voor operationeel leidinggevenden is een project uit het programma Upgrade Veilig Werken.

Meer informatie over opleiding

Alfons Buijs (SSVV)
buijs@ssvv.nl

Nieuws over opleiding