Schemabeheer

De SSVV is in 1994 opgericht met het doel om veilig en gezond werken te bevorderen door certificatieschema’s te ontwikkelen en onderhouden. Ons bekendste schema, VCA, is met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven één van de grootste in Nederland.

VCA, VCO en VCU actueel en relevant houden

De SSVV beheert drie certificatieschema’s: de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA), de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers (VCO) en de Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU).​​​​​​ We zorgen ervoor dat de inhoud van de schema’s blijft aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van opdrachtnemers, opdrachtgevers en uitzendorganisaties en zien toe op de juiste interpretatie en toepassing.

VCA en VCU vallen onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit betekent dat de certificatie-instellingen die de VCA- en VCU-audits uitvoeren, door de RvA zijn geaccrediteerd.

Lees meer over accreditatie op de website van de Raad voor Accreditatie.

Nieuwe versies

In april 2018 is de nieuwe VCA-checklist in gebruik genomen. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België.

De laatste versie van VCU komt alweer uit 2011. Ook die is dus hoognodig toe aan een update. Daar zijn we in 2019 mee aan de slag gegaan. We hopen eind 2019 de VCU-update af te hebben, zodat deze in 2020 in gebruik kan worden genomen.

Tot slot zijn we aan het kijken of en zo ja, in welke vorm we met VCO verder willen. Hierbij zoeken we aansluiting bij het project Verbeteren samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer uit het programma Upgrade Veilig Werken.

Actief bijdragen aan goed schemabeheer

De SSVV neemt samen met 17 andere schemabeheerders deel aan de Vereniging voor Schemabeheerders (VvS). De leden hebben bijna allemaal iets anders centraal staan in hun schema. Maar of het nu gaat om veilig en gezond werken, voedselveiligheid of de kwaliteit van restauratiewerk aan monumenten: we hebben ook dingen gemeen. Zo moeten we bijvoorbeeld allemaal ons schema actueel houden en doorontwikkelen op basis van feedback van de partijen die ermee werken. Ook moeten we allemaal werken volgens de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8813, de Nederlandse norm voor kwalitatief goed schemabeheer. En zijn we er allemaal bij gebaat dat onafhankelijk schemabeheer een plaats heeft in het (inter)nationale stelsel van accreditatie en conformiteitsbeoordeling. Als VvS-deelnemers kunnen we dus van elkaar leren, maar ook onze krachten bundelen om samen sterker te staan.

Meer informatie over schemabeheer

Anne Kamphuis (SSVV)
kamphuis@ssvv.nl

Nieuws over schemabeheer