Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.

Ton Jeen (VNCI/VNPI), voorzitter

“Het moet niet zo zijn dat iemand alle mogelijke diploma’s kan laten zien, maar op de werkvloer het eerste het beste veiligheidsrisico niet herkent. Het gaat uiteindelijk om veiligheidsbewustzijn én veilig gedrag. Dat geldt voor alle branches. Als voorzitter wil ik daarom niet namens één branche acteren, maar stel ik juist het collectieve belang voorop. De SSVV is het enige private platform waarin een veelheid aan branches vrijwillig samenwerkt om veiligheid op de werkvloer te bevorderen. Dat is een groot goed. Daar mogen we trots op zijn en dat moeten we koesteren. Ik hoop dat we dat gezamenlijk steeds verder kunnen verbeteren. De sleutel daarvoor ligt naar mijn overtuiging in het collectieve belang.”

Neem contact op met Ton

Jaap Estié (NVAF)

“De gemiddelde bouwplaats is een drukke mengelmoes van gespecialiseerde aannemers zoals wij. En elke opdrachtgever heeft eigen eisen. VCA, de veiligheidsladder en andere certificaten lopen door elkaar heen en dat kost tijd en geld. Maar regels zijn regels en daar moet je als aannemer nou eenmaal aan voldoen. Het is niet altijd aan ‘ons’ om daar iets aan te veranderen. Ik vind dat veiligheid zo hoog mogelijk in de keten geregisseerd moet worden en de SSVV kan daarbij helpen.”

Neem contact op met Jaap

Mari Garcia (Techniek Nederland)

“Of het nou gaat om slimme en duurzame woningen of intelligente, flexibele gebouwen: onze leden ontwerpen en onderhouden slimme techniek. Onze leden werken samen om technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en maatschappelijk relevant te maken. Om dit veilig en gezond te kunnen doen is het VCA-certificaat onmisbaar. Voor iedereen. Het VCA-certificaat moet daarom voor alle bedrijven realistisch en toegankelijk blijven, ongeacht op welk werkterrein zij actief zijn.”

Neem contact op met Mari

Peter Hecker (VOMI)

Jan Heijmans (Bouwend Nederland)

“In mijn ogen is de SSVV de organisatie die de VCA-meetlat neerlegt. Dé basisset aan kennis om veilig te werken in de bouw: B-VCA en VOL-VCA. Die basiskennis moet laagdrempelig zijn en voor iedereen beschikbaar. Daar wil ik mij voor inzetten. Door mijn kennis en ervaring vanuit het GO!-programma heb ik daar veel ideeën over. In het kort: iedereen betrekken en de toegevoegde waarde benadrukken. Zodat iedereen gemotiveerd veilig werkt.”

Neem contact op met Jan

Ronald Hoenen (VNCI)

“De veiligheid van het werk en het voorkomen van incidenten in de chemische industrie zijn al vergevorderd. Maar we kunnen altijd leren van anderen. De SSVV moet die leerruimte gaan bieden door best practices van en met andere branches te delen en daarover in discussie te gaan met elkaar. Vanuit die intentie doe ik mee aan de stuurgroep Upgrade Veilig Werken. De komende jaren moeten we het VCA-systeem moderniseren, zodat het beter past bij behoeftes van alle eindgebruikers. Met onder andere een verschuiving van denken naar doen.”

Neem contact op met Ronald

Jan Kees Hofker (RailAlert)

“Alle branches hebben een stem binnen de SSVV. Veiligheidsinitiatieven kunnen daarom goed op elkaar afgestemd worden. Dat zorgt in mijn ogen voor grotere veiligheid in het werk en beter geïntegreerde systemen, zonder allerlei overlappingen in bijvoorbeeld veiligheidsaudits. Voor mij is het belangrijk dat we die kennis gebruiken om de theorie en de praktijk bij elkaar te brengen. We moeten leren van elkaar zodat de man of vrouw in de praktijk er beter van wordt.”

Neem contact op met Jan Kees

Paul Isaak (FME)

"Voor de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, werk ik aan goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De komende tijd wil ik de VCA en de SSVV beter leren kennen. Het VCA-certificaat is voor verschillende FME-leden van waarde. Die waarde wil ik behouden en verbeteren."

Neem contact op met Paul

Richard Janssen (VIB)

“We hebben een woud aan wet- en regelgeving in Nederland. Dat maakt het werk in de praktijk soms onnodig ingewikkeld. Met VCA on Tour denk ik dat SSVV goed laat zien hoe ze de ondernemers in de branches helpt. Door toolboxen te ontwikkelen laten bijvoorbeeld we zien hoe je de brug van het beleid naar de praktijk maakt. Tegelijkertijd is het een voorbeeld van wat er mogelijk is als we gezamenlijk de schouders ergens onder zetten. Dan denk ik: zie je nou, het kan wél!”

Neem contact op met Richard

Paul van der Linde (TLN)

“Het liefst zou ik zien dat de SSVV zich ontwikkelt tot hét centrale platform voor veilig werken. Mijn stip op de horizon is dat wanneer iemand denkt aan veilig werken, hij of zij gelijk aan de SSVV denkt. Dat is een veel bredere ambitie dan alleen het beheer van VCA. Samenwerking tussen alle partijen die bij de SSVV zijn aangesloten is cruciaal om die stap te kunnen maken. Natuurlijk zit ik met een pet van transport op; ik kom daar met mijn eigen belangen. Maar voorop moet staan, dat we het samen doen.”

Neem contact op met Paul

Peter van Loo (Deltalinqs)

"Drie dingen zijn naar mijn idee cruciaal voor de toekomst van de SSVV. Ten eerste vind ik het heel belangrijk dat opdrachtnemers en opdrachtgevers echt een gelijkwaardige positie hebben als het gaat om veiligheid. Veiligheid kent een partijoverstijgend belang; daar moeten we samen aan blijven werken. Daarnaast is het cruciaal dat onze bestuursleden ook echt namens een branche kunnen en mogen spreken. Alleen dan kun je een effectieve club zijn, en samen stappen zetten die in de praktijk ook worden herkend en erkend.

Tot slot hebben we te maken met steeds meer partijen die meedoen aan VCA, waardoor de gezamenlijke boodschap enigszins lijkt te verwateren. Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ze worden opgezadeld met instructies en onderwerpen waar ze in hun dagelijks werk niets aan hebben. Instructies die voor de ene branche relevant zijn, zijn dat soms voor een andere branche niet. Misschien moeten we VCA daar meer op toesnijden."

Neem contact op met Peter

Diederick Luijten (VFIG)

“We hebben heel veel gemeenschappelijke grond om dingen samen te doen en van elkaar te leren, ook naast de specifieke veiligheidsissues waar we ons als VFIG op richten. Denk aan werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, lassen, snijden en werken op petrochemische sites. De SSVV maakt het mogelijk om de kwaliteit van het veiligheidsniveau over een brede linie op te trekken. Op een heel pragmatische manier. Hands on. Dat is ook noodzakelijk, want je wilt niet dat er vandaag de dag nog cowboys aan het werk gaan die niet over de juiste opleidingen beschikken. Het is daarbij overigens cruciaal dat die opleidingen niet alleen een papiertje opleveren, maar veiligheid juist tussen de oren brengen.”

Neem contact op met Diederick

Debbie van Motman (Metaalunie)

Christel Peppelenbos (OnderhoudNL)

Laura Spangenberg (ABU)

"Ik kijk ernaar uit om samen met de andere branches nieuwe stappen te zetten in veilig en gezond werken. Daarbij vind ik het belangrijk om met het bestuur een duidelijke scope en richting aan te geven, zodat het CCVD-VCA die naar de juiste inhoud kan vertalen. De kunst is om ons in te leven in de praktijk en goed te kijken naar wat er buiten speelt. Daarmee kunnen we de discussie in het bestuur op inhoud effectiever maken. Ik help graag mee om die blik van buiten te organiseren. Want het is goed om samen zaken te regelen, maar het moet wel uitvoerbaar blijven voor bijvoorbeeld onze uitzendorganisaties."

Neem contact op met Laura

Martin van Teijlingen (SIR)

“We zijn als Stichting Industriële Reiniging erg actief op het gebied van veilig werken, ook als het gaat om de ontwikkeling van regelgeving. Maar er blijft genoeg over waar wij zelf niet in voorzien en waar nu juist de SSVV aanvult. Denk aan het rijden met vorkheftrucks, steigerbouw of het veilig werken in besloten ruimtes. Allemaal zaken die niet alleen voor ons, maar ook voor andere branches relevant zijn. Alleen al daarom is het van belang om samen op te trekken. Dat geldt ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Dat moeten geen examentrainingen zijn, maar echte veiligheidsopleidingen die zich kenmerken door een continu leerproces. Veiligheid is geen kwestie van een certificaatje halen en er dan klaar mee zijn.”

Neem contact op met Martin

Jeroen Terlingen (VVW)

“Natuurlijk breng je als bestuurslid de specifieke belangen van je eigen branche over het voetlicht. Maar het is essentieel dat je daar niet te rigide aan vast houdt. We hebben een gezamenlijk belang. Daar moeten we nog meer op focussen: niet ieder voor de eigen branche het wiel uitvinden en verder ontwikkelen. Het levert veel meer op wanneer de ideeën of initiatieven die in een branche ontstaan direct hun weg vinden naar het SSVV-platform. Dan zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen: daar zaten wij ook net over te denken. Dan kun je samen aan de slag.”

Neem contact op met Jeroen

Lion Verhagen (VVT)

“De meeste leden van de Vereniging Verticaal Transport hebben als belangrijkste bedrijfsactiviteit het bemand verhuren van mobiele hijskranen. Dat is een mobiele kraan inclusief een machinist die zijn vak verstaat. Mobiele kranen komen natuurlijk bij heel veel andere sectoren over de vloer. Alleen al daarom heeft samenwerken in SSVV-verband toegevoegde waarde. De SSVV is bij uitstek een platform dat kan dienen voor onderlinge afstemming en dat helpt bij het creëren van draagvlak voor initiatieven op het gebied van veilig werken. Niet alleen voor ons, maar voor alle samenwerkende branches. Het is daarom van groot belang om de kennis die we als afzonderlijke branches in huis hebben, op een toegankelijke manier met elkaar te kunnen delen. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een digitaal kennisuitwisselingsplatform. Daar denken we inmiddels over na.”

Neem contact op met Lion

Charles Verheyen (Bouwend Nederland)

“Delen is uiteindelijk vermenigvuldigen. Het uitwisselen van ervaring, kennis en ideeën die binnen een branche zijn opgedaan en ontwikkeld, kan ook in andere branches tot verbeteringen leiden. Ik zie en hoop dat de SSVV zich ontwikkelt tot een volwaardig en open platform waar juist die kennisdeling - en het faciliteren daarvan - centraal staat. Leer van elkaars successen en probeer niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden als dat al bij een andere branche is gedaan. Kijk hoe je de ervaringen daar kunt vertalen naar je eigen branche. De SSVV kan daar een heel mooie rol in spelen.”

Neem contact op met Charles

Gerard Westenbroek (VSB)

Leo de Wilde (SNS)