Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.

Peter Hecker (VOMI, voorzitter)

“De SSVV is een uniek platform, waar opdrachtgevers en opdrachtnemers samen over één vraag in gesprek zijn: hoe krijgen we Nederland nog veiliger? In onze zoektocht naar antwoorden zijn we verplicht om slagvaardig in te spelen op ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Het is dus een uitdaging voor het bestuur om met de tijd mee te gaan en open te staan voor modernisering.
 
De werkvloer moet ervan uit kunnen gaan dat de SSVV objectief en onafhankelijk tools aanreikt om veilig werken te waarborgen. We hebben sinds onze oprichting al veel gerealiseerd en willen daar samen met onze partners en stakeholders op verder bouwen. Ik vind het een voorrecht om daar de schouders onder te mogen zetten. Dat de VOMI mij daartoe de gelegenheid geeft, bevestigt dat ook contractors een positieve bijdrage willen leveren aan het veiliger maken van Nederland.”

Neem contact op met Peter

Peter van den Berge (VNCI en VFIG)

“Veiligheid is in productie-installaties voor chemicaliën en industriële gassen een topprioriteit. Om deze veiligheid te waarborgen, is het belangrijk dat bij verschillende bedrijven en op verschillende locaties dezelfde eisen en regels worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, vergunningen en LMRA’s. Ook is het van belang om duidelijk te hebben met welke competenties en papieren je vanuit het buitenland in Nederland aan de slag mag.

In een constant veranderende wereld zie ik een duidelijke taak voor de SSVV om proactief bruggen te slaan tussen de verschillende brancheorganisaties en belangen. Samen spelen we een cruciale rol in het streven naar nul incidenten en het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid en milieuzorg.”

Neem contact op met Peter

Alie Dijkstra (Cumela)

“Ik houd van samenwerken en veiligheid is zo’n typisch onderwerp waarvoor samenwerking een eerste vereiste is. Dat geldt niet alleen voor leden van Cumela, ondernemers in de groen-, grond- en infrasector, maar ook voor alle andere aangesloten branches. De kunst daarbij is om bruggen te slaan zodat veiligheid voor ons allemaal haalbaar én uitvoerbaar is. Ik verheug me dan ook op de samenwerking binnen SSVV.”

Neem contact op met Alie

 

 

 

Yoka Eeltink (ABU)

"Het SSVV-bestuur is een ontmoetingsplaats waar branches met elkaar van gedachten wisselen over en werk maken van veiligheid. Daar wil ik namens de ABU graag ook onze bijdrage aan leveren. Het is interessant en belangrijk om samen met het bestuur de randvoorwaarden te scheppen voor veilige processen en veilig gedrag.  Zo bouwen we samen aan een veilige werkomgeving. Zelf zet ik me daarbij in om het bijvoorbeeld ook voor onze uitzendorganisaties uitvoerbaar te houden."

Neem contact op met Yoka

 

 

Jaap Estié (NVAF)

 

 

 

“De gemiddelde bouwplaats is een drukke mengelmoes van gespecialiseerde aannemers zoals wij. En elke opdrachtgever heeft eigen eisen. VCA, de veiligheidsladder en andere certificaten lopen door elkaar heen en dat kost tijd en geld. Maar regels zijn regels en daar moet je als aannemer nou eenmaal aan voldoen. Het is niet altijd aan ‘ons’ om daar iets aan te veranderen. Ik vind dat veiligheid zo hoog mogelijk in de keten geregisseerd moet worden en de SSVV kan daarbij helpen.”

Neem contact op met Jaap

Mimoun el Yattioui (Techniek Nederland)

“Met 25 jaar ervaring in de veiligheidswereld ligt mijn hart dicht bij het werk van SSVV; werk waar ik vanuit Techniek Nederland nauw bij betrokken ben geweest. Nu, zowel lid van het Dagelijks Bestuur als lid van het Algemeen Bestuur, zit ik nog dichter bij het vuur en hoop ik nog nadrukkelijker mee te kunnen sturen. De modernisering van VCA zie ik daarbij als een grote uitdaging. VCA heeft ons veel gebracht – dat moeten we vasthouden en versterken. VCA is een prachtig instrument om het gevarieerde werk van onze leden veilig en gezond te kunnen doen.”

Neem contact op met Mimoun

Mari Garcia (Techniek Nederland)

“Of het nou gaat om slimme en duurzame woningen of intelligente, flexibele gebouwen: onze leden ontwerpen en onderhouden slimme techniek. Onze leden werken samen om technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en maatschappelijk relevant te maken. Om dit veilig en gezond te kunnen doen is het VCA-certificaat onmisbaar. Voor iedereen. Het VCA-certificaat moet daarom voor alle bedrijven realistisch en toegankelijk blijven, ongeacht op welk werkterrein zij actief zijn.”

Neem contact op met Mari

Jan Heijmans(Bouwend Nederland)

“In mijn ogen is de SSVV de organisatie die de VCA-meetlat neerlegt. Dé basisset aan kennis om veilig te werken in de bouw: B-VCA en VOL-VCA. Die basiskennis moet laagdrempelig zijn en voor iedereen beschikbaar. Daar wil ik mij voor inzetten. Door mijn kennis en ervaring vanuit het GO!-programma heb ik daar veel ideeën over. In het kort: iedereen betrekken en de toegevoegde waarde benadrukken. Zodat iedereen gemotiveerd veilig werkt.”

Neem contact op met Jan

Jan Kees Hofker (RailAlert, penningmeester)

“Alle branches hebben een stem binnen de SSVV. Veiligheidsinitiatieven kunnen daarom goed op elkaar afgestemd worden. Dat zorgt in mijn ogen voor grotere veiligheid in het werk en beter geïntegreerde systemen, zonder allerlei overlappingen in bijvoorbeeld veiligheidsaudits. Voor mij is het belangrijk dat we die kennis gebruiken om de theorie en de praktijk bij elkaar te brengen. We moeten leren van elkaar zodat de man of vrouw in de praktijk er beter van wordt.”

Neem contact op met Jan Kees

Paul Isaak (FME)

"Voor de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, werk ik aan goede arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De komende tijd wil ik de VCA en de SSVV beter leren kennen. Het VCA-certificaat is voor verschillende FME-leden van waarde. Die waarde wil ik behouden en verbeteren."

Neem contact op met Paul

Vacature (VIB)

 

 

Paul van der Linde (TLN)

“Het liefst zou ik zien dat de SSVV zich ontwikkelt tot hét centrale platform voor veilig werken. Mijn stip op de horizon is dat wanneer iemand denkt aan veilig werken, hij of zij gelijk aan de SSVV denkt. Dat is een veel bredere ambitie dan alleen het beheer van VCA. Samenwerking tussen alle partijen die bij de SSVV zijn aangesloten is cruciaal om die stap te kunnen maken. Natuurlijk zit ik met een pet van transport op; ik kom daar met mijn eigen belangen. Maar voorop moet staan, dat we het samen doen.”

Neem contact op met Paul

Debbie van Motman (Metaalunie)

"Een veilige en gezonde werkomgeving in het MKB-Metaal is van groot belang. Een deel van onze leden is VCA-gecertificeerd. Zij hebben hiermee een instrument in handen dat hen ondersteunt bij het terugdringen van arbeidsrisico’s. Metaalunie streeft naar één vorm van certificering op het gebied van veilig en gezond werken, zodat voor ondernemers helder is waaraan zij moeten voldoen. Binnen de SSVV wil ik mij er dan ook voor inzetten om hier duidelijkheid in te scheppen, uitgaande van de gezamenlijke belangen van alle betrokken branches. Daarnaast wil ik oog houden voor de praktische vertaalslag van VCA naar de werkvloer, zodat bedrijven hier op een laagdrempelige wijze mee aan de slag kunnen. Daar zijn alle partijen bij gebaat."

Neem contact op met Debbie

Christel Peppelenbos (Bouwend Nederland)

“Onze leden moeten dagelijks alert zijn op veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer. Daarom is veilig en gezond werken een speerpunt in ons beleid. VCA heeft ervoor gezorgd dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hiervoor extra aandacht hebben gekregen. Ook biedt VCA bedrijven houvast om hun arbobeleid in te richten en hun werknemers op te leiden en te instrueren. Ik vind het belangrijk om oog te houden voor de kleinere MKB-bedrijven en scherp te blijven op de vraag hoe VCA en aanverwante systemen hen met veilig en gezond werken kunnen helpen. We moeten voorkomen dat er zoveel eisen worden gesteld dat het voor deze bedrijven moeilijk wordt om daaraan te voldoen.”

Neem contact op met Christel

Natasja Sesink (Element NL en NWEA)

“Laatst las ik een mooie quote: "We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk”. De energietransitie laat dit bij uitstek zien. Ik vind het een eer om namens Element NL en NWEA, twee branches die direct bij de energietransitie betrokken zijn, te kunnen werken aan de basisveiligheid van alle 'exposed ones'. Element NL en NWEA werken op zee samen aan onder meer aansluitingen, ontmantelingen en waterstof- en CO2-opslag. Dit vraagt om een verdere kwaliteitsslag van onze veiligheidsopleidingen. Harmonisatie en wederzijdse erkenning van dit soort opleidingen, zowel nationaal als internationaal, zorgen voor duidelijkheid en efficiency. Uiteindelijk gaat het niet alleen om het vinkje op een certificaat, maar om te blijven werken aan een veilige werkomgeving voor iedereen, elke dag weer.”

Neem contact op met Natasja

Vacature (Vemobin)

Willem-Henk Streekstra (VOTOB)

"Tankopslagbedrijven hebben onder andere te maken met VCA-certificatie. Dit is een gewaardeerd instrument en dat moet zo blijven. Het SSVV-bestuur is aan zet om samen met het SSVV-bureau de producten van de SSVV up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de eisen van gebruikers. De tankopslag is een groeiende en dynamische sector. We hebben adequate instrumenten nodig om onze veiligheid en deskundigheid hoog te houden. De samenwerking binnen de SSVV kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Ik kijk ernaar uit me daarvoor de komende tijd in te zetten."

Neem contact op met Willem-Henk

Martin van Teijlingen (SIR)

“We zijn als Stichting Industriële Reiniging erg actief op het gebied van veilig werken, ook als het gaat om de ontwikkeling van regelgeving. Maar er blijft genoeg over waar wij zelf niet in voorzien en waar nu juist de SSVV aanvult. Denk aan het rijden met vorkheftrucks, steigerbouw of het veilig werken in besloten ruimtes. Allemaal zaken die niet alleen voor ons, maar ook voor andere branches relevant zijn. Alleen al daarom is het van belang om samen op te trekken. Dat geldt ook voor het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen. Dat moeten geen examentrainingen zijn, maar echte veiligheidsopleidingen die zich kenmerken door een continu leerproces. Veiligheid is geen kwestie van een certificaatje halen en er dan klaar mee zijn.”

Neem contact op met Martin

Jeroen Terlingen (VVW)

“Natuurlijk breng je als bestuurslid de specifieke belangen van je eigen branche over het voetlicht. Maar het is essentieel dat je daar niet te rigide aan vast houdt. We hebben een gezamenlijk belang. Daar moeten we nog meer op focussen: niet ieder voor de eigen branche het wiel uitvinden en verder ontwikkelen. Het levert veel meer op wanneer de ideeën of initiatieven die in een branche ontstaan direct hun weg vinden naar het SSVV-platform. Dan zijn er ongetwijfeld mensen die zeggen: daar zaten wij ook net over te denken. Dan kun je samen aan de slag.”

Neem contact op met Jeroen

Lion Verhagen (VVT)

“De meeste leden van de Vereniging Verticaal Transport hebben als belangrijkste bedrijfsactiviteit het bemand verhuren van mobiele hijskranen. Dat is een mobiele kraan inclusief een machinist die zijn vak verstaat. Mobiele kranen komen natuurlijk bij heel veel andere sectoren over de vloer. Alleen al daarom heeft samenwerken in SSVV-verband toegevoegde waarde. De SSVV is bij uitstek een platform dat kan dienen voor onderlinge afstemming en dat helpt bij het creëren van draagvlak voor initiatieven op het gebied van veilig werken. Niet alleen voor ons, maar voor alle samenwerkende branches. Het is daarom van groot belang om de kennis die we als afzonderlijke branches in huis hebben, op een toegankelijke manier met elkaar te kunnen delen. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een digitaal kennisuitwisselingsplatform. Daar denken we inmiddels over na.”

Neem contact op met Lion

Gerard Westenbroek (VSB)

“Als je denkt aan de steigerbouw, dan denk je aan werken op hoogte. En als je denkt aan werken op hoogte, dan denk je al gauw aan veilig werken. Een veilige werkplek op hoogte is voor de VSB dan ook het grootste goed: van de veiligheid voor de monteur die de steiger opbouwt tot die van de werknemers die op de steiger aan het werk gaan. Onze eigen Richtlijn Steigers en de registratie van vakbekwaamheidscertificaten in het Centraal Diploma Register van de SSVV zijn daarin belangrijke instrumenten.
 
De VSB wil met de andere SSVV-deelnemers ervaringen en technische kennis delen. Maar ook willen we samen trends zetten, de stand van de techniek bepalen en als eerste op de hoogte zijn van innovaties. Door continu te zoeken naar manieren om veiliger, duurzamer en efficiënter (op hoogte) te kunnen werken, leveren we een positieve bijdrage aan het veiliger maken van Nederland.”

Neem contact op met Gerard

Leo de Wilde (SNS)

"Als iedereen zijn gezonde verstand zou gebruiken, zouden we eigenlijk geen certificering nodig hebben. Maar omdat lang niet iedereen dit doet, hebben we regels bedacht om mensen erop te wijzen hoe je veilig en gezond moet werken. VCA geeft je een overzicht van de belangrijkste dingen die je op dit vlak moet hebben geregeld.

Regels zijn dus nodig, maar je moet als bedrijf ook nog aan werken toekomen. Daarom vind ik het belangrijk dat regels praktisch en uitvoerbaar zijn en niet ten koste gaan van je productiviteit. Ik kom dagelijks op de werkvloer en heb dus een goed beeld van wat werkt en wat niet. Die ervaring wil ik namens de SNS in het SSVV-bestuur inbrengen, zodat we zo goed mogelijk bij het dagelijkse werk blijven aansluiten."

Neem contact op met Leo