Deelnemende (branche)organisaties

De SSVV is een samenwerkingsverband van 23 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie.

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van flexibel werk.

abu-logo.png

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

bouwendnederland.jpeg

Cumela

Cumela is dé brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt cumelabedrijven en zorgt voor een gezonde sector, nu en in de toekomst.

logo Cumela.png

Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

deltalinqs-logo.png

Element NL

Element NL behartigt de belangen van 12 bedrijven met een vergunning (concessie) voor het opsporen of winnen van aardgas en aardolie, zowel on- als offshore.

Logopakket_Element_CMYK_01_Logo kleur met ondertitel.png

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie, grote industrie en multinationals in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

fme.jpg

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

koninklijkemetaalunie.png

NVAF

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie die de belangen behartigt van de aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven.

nvaf.png

NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening.

nwea.jpg

OnderhoudNL

Koninklijke OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering.

onderhoudnl.png

SIR

De Stichting Industriële Reiniging bevordert en reguleert veilig werken in de industriële reiniging. De SIR bundelt en behartigt dat belang in Nederland en België.

sir-logo.jpeg

SNS

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies.

sns.jpg

Stichting railAlert

Stichting railAlert zet zich ervoor in dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en nul ongevallen met verzuim plaatsvinden.

Rail Alert.png

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel.

technieknederland.jpeg

Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland is de ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden.

TLN_LOGO_RGB (1).jpg

VEMOBIN

VEMOBIN vertegenwoordigt negen petroleumindustrie-maatschappijen in Nederland. Deze raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

VEMOBIN.jpeg

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie is al 90 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland.

vnci.jpg

VFIG

De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen behartigt belangen op het gebied van veiligheid, techniek, vorming van wet- en regelgeving en kwaliteit met betrekking tot industriële, medische en speciale gassen.

vfig.jpg

VOMI

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. VOMI behartigt de collectieve belangen van haar leden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt.

vomi.png

VIB

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf behartigt de belangen van de isolatiebranche.

vib.jpg

VOTOB

VOTOB ondersteunt tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen en levert een actieve bijdrage aan het veiliger maken van de hele sector.

votob.jpg

VSB

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingsbedrijven zet zich in voor de maatschappelijke erkenning van het vakgebied 'werken op hoogte'.

Logo_VSB_Netwerk_RGB-1000px-150dpi.png

VVT

De Vereniging Verticaal Transport is de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport: hijsen, heffen en werken met een hoogwerker.

vvt.jpg

VVW

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De VVW telt ruim 93 leden die zowel nationaal als internationaal actief zijn.

vvw.jpeg