CCVD-VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) is verantwoordelijk voor de inhoud van VCA, VCO en VCU en adviseert het Bestuur over de opzet en inhoud van de drie checklists. Het CCVD-VCA bestaat voor de helft uit opdrachtgevers en voor de helft uit opdrachtnemers. Niet alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het CCVD-VCA vertegenwoordigd.

Edwin Bandt (namens Element NL, opdrachtgever)

“Je werk is een prettige onderbreking van je vrije tijd. Mits je aan het einde van de dag weer gezond naar huis kunt. Veiligheid is voor iedereen maar ook van iedereen. Dit betekent dat we elkaar moeten helpen om een veilige en tegelijkertijd werkbare situatie te creëren. En dat we bereid moeten zijn om van elkaar te leren. Daarom is het nuttig dat we als brancheorganisaties onze ervaringen delen; we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden als dat ergens anders al gesmeerd ronddraait. Branches, bedrijven en opleidingsinstituten hebben gelukkig al veel aandacht voor veiligheid, maar we moeten elkaar wel scherp houden. Zodat veiligheid op den duur een vanzelfsprekend onderdeel is van ons werk en zelfs ons privéleven.”

Neem contact op met Edwin

André Cammeraat (namens Bouwend Nederland, opdrachtnemer)

Rients Couperus (namens VNPI, opdrachtgever)

“Ik vind dat je moet leren van elkaar en elkaar ook dingen moet willen leren. Zo sta je niet stil in je ontwikkeling. Als petrochemische industrie mogen we de aannemers bijvoorbeeld best wat meer helpen, met als doel dat we dezelfde kennis over veiligheid hebben. Die ontwikkeling hoeft niet vrijblijvend te zijn wat mij betreft, maar mag vastliggen in de evaluatie van VCA. Zodat je elke keer getoetst wordt op een hoger niveau. Van leerling tot leermeester.”

Neem contact op met Rients

Tom van der Hoeven (namens Techniek Nederland, opdrachtnemer)

“Binnen het vakgebied veiligheid, gezondheid en milieu vind ik ‘veiligheidsgedrag’ heel interessant. Hoe komt het dat iemand onbewust of bewust een werkmethode hanteert met een verhoogd risico op een ongeval? Welke (gedrags)factoren liggen hieraan ten grondslag en aan welke knoppen kunnen we draaien om veilig werkgedrag te stimuleren? Het organiseren van werkomstandigheden is hierbij een belangrijke aspect. VCA voorziet hierin een goede en noodzakelijke basis. Samenwerkend met de verschillende aangesloten (branche)organisaties ben ik ervan overtuigd dat we deze basis verder uit kunnen bouwen. Het maakt mij enthousiast om hier samen mee aan de slag te gaan en een bijdrage aan te leveren.”      

Neem contact op met Tom van der Hoeven  

Richard Leegte (namens VOMI, opdrachtnemer)

Rob Lodewijckx (namens VNCI, opdrachtgever)

“Wanneer je met meerdere branches samenwerkt, voorkom je kokervisie. Iedereen brengt informatie en deskundigheid vanuit de eigen branche in. En hoe meer branches deelnemen, hoe breder het product wordt dat we kunnen aanbieden. Daarmee zijn bedrijven beter in staat om op een gestructureerde wijze te werken aan veiligheid, gezondheid en een goed milieu voor hun medewerkers. Met name voor kleinere bedrijven is dat een uitkomst, omdat zij niet - zoals veel grotere bedrijven - beschikken over eigen managementsystemen. Op dat gebied werpt samenwerking dus zeker zijn vruchten af.”

Neem contact op met Rob

Marcel Witte (namens VVW, opdrachtnemer)

"Voor mij is veiligheid vanzelfsprekend. Het is iets dat vanuit jezelf komt, want onveiligheid raakt je vaak persoonlijk. Dit is voor een veiligheidskundige met weinig risicovolle taken natuurlijk makkelijk gezegd. Ik onderzoek ongevallen binnen ons bedrijf en spreek daarbij slachtoffers en andere betrokkenen. Een ongeval is vaak een opeenstapeling van zaken. In veel gevallen blijkt de basis niet helemaal op orde te zijn geweest. Namens de Vereniging van Waterbouwers wil ik die basis versterken. VCA is daarvoor een mooi en praktisch instrument."

Neem contact op met Marcel