CCVD-VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) is verantwoordelijk voor de inhoud van VCA, VCO en VCU en adviseert het Bestuur over de opzet en inhoud van de drie checklists. Het CCVD-VCA bestaat voor de helft uit opdrachtgevers en voor de helft uit opdrachtnemers. Niet alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het CCVD-VCA vertegenwoordigd.

Jeroen Terlingen (Van den Herik, opdrachtnemer), voorzitter

“In het begin waren het vooral de opdrachtgevers die hun stempel op de VCA-checklist zetten. Niet geheel onlogisch, want de werkzaamheden werden uitsluitend op de locaties van de opdrachtgevers uitgevoerd. In de loop der tijd is dat veranderd en daarom zijn onze rollen in het CCvD nu echt gelijkwaardig. Daarmee ligt er een stevige basis om veilig werken echt gezamenlijk handen en voeten te geven. Een mooie illustratie van die gelijkwaardige posities is het gegeven dat ik als eerste collegelid vanuit opdrachtnemerskant de voorzittershamer mag hanteren. Dat was vroeger niet denkbaar.”

Neem contact op met Jeroen

Dick Amesz (Mourik, opdrachtnemer)

“Ik wil de balans tussen veiligheid en pragmatiek terugbrengen. Opdrachtgevers stellen voortdurend nieuwe eisen aan de veiligheid van hun aannemers. Ook als het op materiaal aankomt. Daarvan wordt verwacht dat ze een hele nieuwe lijn aan spullen aanschaffen zodat ze aan de nieuwe eisen voldoen. Maar de kosten van de uitvoering mogen vervolgens niet omhoog. Die relatie moet een beter evenwicht hebben, waarbij de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer gelijkstaan.”

Neem contact op met Dick

Jurgen Casparie (Accsys Group, opdrachtgever)

“Ik vind dat er een gelijkwaardige relatie tussen opdrachtgever en -nemer moet zijn. In de praktijk is er een afstand tussen die twee. Zelfs opdrachtnemers die vijf dagen per week bij een bedrijf over de vloer komen, worden niet als collega’s gezien. Dat zou wel moeten, want zo werk je samen aan veiligheid. De SSVV kan hier een belangrijke rol in spelen. Op die manier kunnen we ook samen zoeken naar een veilige werkwijze waar iedereen aan kan voldoen. Want we kunnen werkers wel ingepakt als een Michelin-mannetje de vloer opsturen. Maar dan is de balans doorgeslagen.”

Neem contact op met Jurgen

Rients Couperus (VNPI, opdrachtgever)

“Ik vind dat je moet leren van elkaar en elkaar ook dingen moet willen leren. Zo sta je niet stil in je ontwikkeling. Als petrochemische industrie mogen we de aannemers bijvoorbeeld best wat meer helpen, met als doel dat we dezelfde kennis over veiligheid hebben. Die ontwikkeling hoeft niet vrijblijvend te zijn wat mij betreft, maar mag vastliggen in de evaluatie van VCA. Zodat je elke keer getoetst wordt op een hoger niveau. Van leerling tot leermeester.”

Neem contact op met Rients

Rick Gooshouwer (Engie, opdrachtnemer)

"De inbreng die we uit alle verschillende branches krijgen is voor mij het meest waardevolle dat de SSVV biedt. Elke branche heeft een belang, en wij proberen dat samen in VCA handen en voeten te geven. De SSVV sluit beter aan bij de dagelijkse werkpraktijk dan vroeger, maar daar moeten we op blijven letten. VCA is een relatief eenvoudige praktische opzet die voor iedereen te gebruiken is. Om dat zo te houden denk ik dat onze leden zo divers mogelijk moeten zijn. Daar werken we aan."

Neem contact op met Rick  

Kees Halm (Vereniging FME-CWM, opdrachtnemer)

“Misschien wel de belangrijkste randvoorwaarde voor veilig werken is een goede samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Niet alleen binnen het bestuur van de SSVV en binnen het CCvD, maar vooral ook in de praktijk, op de werkvloer. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de instrumenten waarmee we veiligheid bevorderen, eenvoudig blijven. Die instrumenten  – veiligheidsinstructies bijvoorbeeld – moeten vooral op de praktijk zijn gericht, met zo min mogelijk papierwerk en zo weinig mogelijk regels. Maar de regels die je dan met elkaar afspreekt, moet je ook nakomen. Veiligheid is gebaat bij eenvoud.”

Neem contact op met Kees

Rob Lodewijckx (Shell, opdrachtgever)

“Wanneer je met meerdere branches samenwerkt, voorkom je kokervisie. Iedereen brengt informatie en deskundigheid vanuit de eigen branche in. En hoe meer branches deelnemen, hoe breder het product wordt dat we kunnen aanbieden. Daarmee zijn bedrijven beter in staat om op een gestructureerde wijze te werken aan veiligheid, gezondheid en een goed milieu voor hun medewerkers. Met name voor kleinere bedrijven is dat een uitkomst, omdat zij niet - zoals veel grotere bedrijven - beschikken over eigen managementsystemen. Op dat gebied werpt samenwerking dus zeker zijn vruchten af.”

Neem contact op met Rob

Freddy Massen (Sitech, opdrachtgever)

“Om met elkaar stappen te kunnen maken ,is het essentieel dat je initiatieven die elders ontstaan niet per definitie afwijst. We moeten af van het idee ‘het zal wel niet passen, want it’s not invented here’. Wat we ook niet moeten doen is als individuele branche zelf iets ontwikkelen terwijl er al iets goeds is op de markt. De SSVV kan daar een belangrijke faciliterende rol in spelen. Door als platform te fungeren waar initiatieven elkaar vinden, door in het eigen netwerk kennis en ervaring te delen, maar ook - bijvoorbeeld via VCA on Tour - breder in het land. En door het aanreiken van tools die breed toepasbaar zijn. Dat zie ik in vergelijking met een aantal jaar geleden nu gelukkig al veel meer gebeuren.”

Neem contact op met Freddy

Ton Minnaard (BAM Civiel, opdrachtnemer)

“Ik zie veiligheid als iets dat je met hoofd, hart en ziel moet belijden. Naar mijn overtuiging bereik je dan ook het meest wanneer je veilig werken vanuit eigen kracht en eigen motivatie vormgeeft. Meer dan wanneer het van buitenaf wordt opgelegd. Als je dan - zoals we dat steeds meer doen in SSVV-verband - de kracht van verschillende partijen ook nog bundelt, creëer je echt toegevoegde waarde. De SSVV kende in het verleden een beetje een conservatieve houding. Ik merk dat dat enorm verandert. Er waait een frisse proactieve wind en er wordt een vernieuwende koers gevaren die zich richt op het optimaal benutten van de kracht van de afzonderlijke branches. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.”

Neem contact op met Ton