CCVD-VCA

Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA) is verantwoordelijk voor de inhoud van VCA, VCO en VCU en adviseert het Bestuur over de opzet en inhoud van de drie checklists. Het CCVD-VCA bestaat voor de helft uit opdrachtgevers en voor de helft uit opdrachtnemers. Niet alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het CCVD-VCA vertegenwoordigd.

Freddy Massen (namens VNCI, opdrachtgever, voorzitter)

“Om met elkaar stappen te kunnen maken ,is het essentieel dat je initiatieven die elders ontstaan niet per definitie afwijst. We moeten af van het idee ‘het zal wel niet passen, want it’s not invented here’. Wat we ook niet moeten doen is als individuele branche zelf iets ontwikkelen terwijl er al iets goeds is op de markt. De SSVV kan daar een belangrijke faciliterende rol in spelen. Door als platform te fungeren waar initiatieven elkaar vinden, door in het eigen netwerk kennis en ervaring te delen, maar ook - bijvoorbeeld via VCA in de Praktijk - breder in het land. En door het aanreiken van tools die breed toepasbaar zijn. Dat zie ik in vergelijking met een aantal jaar geleden nu gelukkig al veel meer gebeuren.”

Neem contact op met Freddy

Edwin Bandt (namens NOGEPA, opdrachtgever)

“Je werk is een prettige onderbreking van je vrije tijd. Mits je aan het einde van de dag weer gezond naar huis kunt. Veiligheid is voor iedereen maar ook van iedereen. Dit betekent dat we elkaar moeten helpen om een veilige en tegelijkertijd werkbare situatie te creëren. En dat we bereid moeten zijn om van elkaar te leren. Daarom is het nuttig dat we als brancheorganisaties onze ervaringen delen; we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden als dat ergens anders al gesmeerd ronddraait. Branches, bedrijven en opleidingsinstituten hebben gelukkig al veel aandacht voor veiligheid, maar we moeten elkaar wel scherp houden. Zodat veiligheid op den duur een vanzelfsprekend onderdeel is van ons werk en zelfs ons privéleven.”

Neem contact op met Edwin

André Cammeraat (namens Bouwend Nederland, opdrachtnemer)

Rients Couperus (namens VNPI, opdrachtgever)

“Ik vind dat je moet leren van elkaar en elkaar ook dingen moet willen leren. Zo sta je niet stil in je ontwikkeling. Als petrochemische industrie mogen we de aannemers bijvoorbeeld best wat meer helpen, met als doel dat we dezelfde kennis over veiligheid hebben. Die ontwikkeling hoeft niet vrijblijvend te zijn wat mij betreft, maar mag vastliggen in de evaluatie van VCA. Zodat je elke keer getoetst wordt op een hoger niveau. Van leerling tot leermeester.”

Neem contact op met Rients

Joris Donders (namens NWEA, opdrachtgever)

Rick Gooshouwer (namens Techniek Nederland, opdrachtnemer)

"De inbreng die we uit alle verschillende branches krijgen is voor mij het meest waardevolle dat de SSVV biedt. Elke branche heeft een belang, en wij proberen dat samen in VCA handen en voeten te geven. De SSVV sluit beter aan bij de dagelijkse werkpraktijk dan vroeger, maar daar moeten we op blijven letten. VCA is een relatief eenvoudige praktische opzet die voor iedereen te gebruiken is. Om dat zo te houden denk ik dat onze leden zo divers mogelijk moeten zijn. Daar werken we aan."

Neem contact op met Rick  

Richard Leegte (namens VOMI, opdrachtnemer)

Rob Lodewijckx (namens VNCI, opdrachtgever)

“Wanneer je met meerdere branches samenwerkt, voorkom je kokervisie. Iedereen brengt informatie en deskundigheid vanuit de eigen branche in. En hoe meer branches deelnemen, hoe breder het product wordt dat we kunnen aanbieden. Daarmee zijn bedrijven beter in staat om op een gestructureerde wijze te werken aan veiligheid, gezondheid en een goed milieu voor hun medewerkers. Met name voor kleinere bedrijven is dat een uitkomst, omdat zij niet - zoals veel grotere bedrijven - beschikken over eigen managementsystemen. Op dat gebied werpt samenwerking dus zeker zijn vruchten af.”

Neem contact op met Rob

Marcel Witte (namens VVW, opdrachtnemer)

"Voor mij is veiligheid vanzelfsprekend. Het is iets dat vanuit jezelf komt, want onveiligheid raakt je vaak persoonlijk. Dit is voor een veiligheidskundige met weinig risicovolle taken natuurlijk makkelijk gezegd. Ik onderzoek ongevallen binnen ons bedrijf en spreek daarbij slachtoffers en andere betrokkenen. Een ongeval is vaak een opeenstapeling van zaken. In veel gevallen blijkt de basis niet helemaal op orde te zijn geweest. Namens de Vereniging van Waterbouwers wil ik die basis versterken. VCA is daarvoor een mooi en praktisch instrument."

Neem contact op met Marcel