Meer regie op het SOG-petrochemiestelsel

De SSVV heeft dit jaar een klachtencommissie onderzoek laten doen naar het functioneren van het examenstelsel van het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). Directe aanleiding hiervoor waren klachten van stakeholders over het examen Buitenwacht.

Conclusies

De hoofdconclusies van de klachtencommissie zijn:

  1. Het SSVV-bestuur heeft onvoldoende regie op de doorontwikkeling van opleiding en examinering binnen het SOG-petrochemiestelsel.
  2. De inhoud en vorm van de SOG-petrochemie-opleidingen worden vooral bepaald door exameneisen en druk vanuit de markt om de kosten zo laag mogelijk te houden.
  3. De waarborgcommissies kunnen hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de SOG-petrochemie-opleidingen onvoldoende waarmaken.
  4. De veranderingen in het Buitenwachtexamen zijn niet zorgvuldig geïmplementeerd.

Adviezen

De klachtencommissie adviseert het SSVV-bestuur daarom het volgende:

  1. Pak de regie op het SOG-petrochemiestelsel. Ga als onderdeel hiervan opnieuw in gesprek met de opdrachtgevende branches en besteed in deze gesprekken aandacht aan de verwachtingen over het stelsel en de manier waarop de betrokkenheid van de belangrijkste spelers kan worden vergroot.
  2. Breng in kaart welke opties er zijn om grip te krijgen op de kwaliteit van de opleidingen. Besteed bij iedere optie aandacht aan de uitvoerbaarheid, de kosten en de opbrengsten. Besluit of en in welke vorm examinering nodig is. Als wordt gekozen voor de invoering van onafhankelijke examinering op persoonsniveau, dan moet er strak worden gestuurd op een zorgvuldige introductie. In het implementatieplan moet een haalbare invoeringsdatum staan.
  3. Stel een onafhankelijke klachtencommissie in, die in opdracht van het SSVV-bestuur werkt en daaraan rapporteert.
  4. Vraag de waarborgcommissie Buitenwacht nog een keer naar de inhoud van de exameneisen te kijken door de ogen van de markt en vanuit de te bereiken doelstellingen in de praktijk. Hierbij moet ook de samenstelling van de waarborgcommissie kritisch tegen het licht worden gehouden. Hebben de leden voldoende expertise en kunnen zij echt als vertegenwoordiger van hun branche optreden?

Vervolg

De SSVV heeft in de persoon van Ruud van Doorn een kwartiermaker aangesteld om de eerste twee adviezen uit te voeren. Ruud is deze maand met zijn werkzaamheden begonnen.

U kunt een publieksversie van het onderzoeksrapport opvragen bij het SSVV-secretariaat.

Lees hier meer over de SSVV Opleidingengids.