SOG-P Actueel

In de SOG-Petrochemie (SOG-P) werken we aan taakprofielen en opleiderdocumenten. Het taakprofiel omschrijft de context van de taak en het opleiderdocument de uitgangspunten voor de opleiding. Dit kan leiden tot aanpassing van examendocumenten.

Hieronder is de actuele situatie weergegeven per kwalificatie. Steeds is ook een link weergegeven naar de desbetreffende documenten (voor zover beschikbaar).

Uw opmerkingen zijn welkom via het email adres sog@ssvv.nl

 

Werken als buitenwacht - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling Concepten zijn vastgesteld door WBC Buitenwacht op 16 - 1 - 2022

Zie Taakprofiel BuWa 

Zie Opleiderdocument BuWa 

2a Review 1e Concept (inspraak) Er zijn stakeholder bijeenkomsten geweest op 23-4-23 en 25-4-23 Resultaten stakeholderbijeenkomst
2b Review 1e Concept (impact-analyse)

Uit de discussie over concept taakprofiel en opleiderdocument blijkt dat er een opleider verklaring moet komen en het examen moet worden aangepast.

Nieuw : Verklaring opleider/ trainer

Naar aanleiding van bovenstaande : concept aangepaste toetstermen buitenwacht

Er wordt een pilot uitgevoerd om uitvoerbaarheid van de nieuwe opleiding/ examen te testen.

 

 

Verklaring trainer/opleider

Concept aanpassing toetstermen buitenwacht

 

Pilot resultaten

3 Conclusie na review 1e concept

Alle opmerkingen over het eerste concept zijn verwerkt in overleg met de waarborgcommissie en de Stuurgroep SOG-P, eerste helft maart.

In bijgevoegd overzicht zijn alle opmerkingen uit de 1e review gebundeld, met daarbij onze reactie. Dit geheel is verwerkt in het 2e concept hieronder.

Overzicht opmerkingen uit 1e review Buitenwacht
4 Inzage 2e concept

2e concept ter inzage gepubliceerd op 20 maart 2024.

Reactie hierop (anders dan al eerder gegeven, zie 'overzicht opmerkingen uit 1e review' hierboven) kan tot uiterlijk 4 april 2024 worden gegeven.

Stuur eventuele opmerkingen naar sog@ssvv.nl onder vermelding van 'Reactie 2e concept Buitenwacht"

2e Concept Buitenwacht ter inzage
5 Conclusie na inzage
2e concept
de inzage periode is gesloten. Er zijn geen racties ontvangen op het 2e concept. Het kwalificatiedocument Buitenwacht versie 1 is hierbij definitief.  
6 Publicatie

definitieve versie gepubliceerd 18-04-2024. 

In het document 'Overgang werken als Buitenwacht' wordt de transitie van oud naar nieuw beschreven, inclusief de overgangsperiode.

Kwalificatiedocument Buitenwacht versie 1

Overgang werken als Buitenwacht

7 Run & maintain te plannen  

 

Werken met flenzen volgens protocol - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling Ontwikkeling 1e concept. Actuele discussie: Vaststellen verwachtingen asset owners en contractoren; antwoord is nodig om uitgangspunten voor de opleiding te bepalen

Concept taakprofiel flensmonteur

Concept opleiderdocument

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Aanslaan en begeleiden van lasten & Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschappen - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling

Het concept taakprofiel is vastgesteld door WBC VVL op 13-10-22

Het concept opleiderdocument is vastgesteld door de WBC op 24-5-23

Zie Taakprofiel VVL

Zie Opleiderdocument VVL

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Heftruckchauffeur - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling 1e concept is vastgesteld door WBC mobiele werktuigen op 16-1-23

Taakprofiel concept 16-1-23

Opleiderdocument concept 16-1-23

2a Review 1e Concept (inspraak)

Op 2 maart is een stakeholderbijeenkomst geweest over de documenten.

Er is een enquete uitgevoerd naar aanleiding van de documenten

Verslag stakeholderbijeenkomst

Rapportage enquete

2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Gasmeten - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling Concepten vastgesteld door WBC gasmeten 5 juli 2023 

Zie Taakprofiel Gasmeten 5 juli 2023

Zie Opleiderdocument Gasmeten

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen (nog geen prioriteit)  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Werken met onafhankelijke adembescherming - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling De waarborgcommissie moet nog starten met deze documenten.

2024

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Twin ferrule fittingen - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling De waarborgcommissie heeft wel besloten dat er voor Twin ferrule aparte taak- en opleiderdocumenten komen. Zij moet hier nog mee starten.

2024

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Werken met de hoogwerker - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling De waarborgcommissie moet nog starten met deze documenten.

2024

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen  

 

Werken met de verreiker - taakprofiel en opleiderdocument

Nr Stap Status Resultaat verwacht
1a Nieuwe ontwikkeling De waarborgcommissie moet nog starten met deze documenten.

2024

2a Review 1e Concept (inspraak) te plannen  
2b Review 1e Concept (impact-analyse) te plannen  
3 Conclusie na review 1e concept te plannen  
4 Inzage 2e concept te plannen  
5 Conclusie na inzage
2e concept
te plannen  
6 Publicatie te plannen  
7 Run & maintain te plannen