VCA Examens

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat leg je de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

Basisveiligheidsdiploma's

Er zijn drie soorten basisveiligheidsdiploma's:

 • B-VCA
  Als u voor een aannemer aan de slag gaat, moet u meestal een B-VCA-diploma hebben. B-VCA staat voor Basisveiligheid VCA. Met een B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu.

 • VOL-VCA
  Met een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat u zien dat u naast de basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu ook aanvullende kennis heeft die een operationeel leidinggevende (eerste aanspreekpunt van een groep medewerkers) nodig heeft.

 • VIL-VCU
  Met een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) laat u zien dat u naast de basiskennis over veiligheid, gezondheid en milieu ook aanvullende kennis heeft om uw klanten te helpen de uitzendkrachten veilig en gezond te laten werken.

Wilt u weten welke diploma's vergelijkbaar zijn? 

Eind- en toetstermen (ETT) en toetsmatrijs

De VCA Eind- en toetstermen (VCA-ETT) beschrijven van grof naar fijn wat de examenstof is voor de hierboven genoemde examens. De VCA-ETT worden beheerd door de Centrale Examencommissie VCA (CEV, zie verderop op deze pagina). Elk jaar worden de VCA-ETT aangepast. Het betreft meestal slechts kleine wijzigingen. De toetsmatrijs beschrijft hoeveel vragen over de verschillende onderdelen worden gesteld en hoeveel punten (per goed deelantwoord krijgt de kandidaat punten) de kandidaat moet halen om te slagen voor het examen.

Via het download blok hiernaast kunt u de ETT en de toetsmatrijzen inzien.

Een toelichting op de ETT is te bestellen in onze webshop. In de toelichting leest u ook een toelichting op de verschillende vraagvormen in het examen.

Erkende exameninstellingen

VCA examens kunnen alleen worden afgelegd bij een erkende exameninstelling. SSVV heeft afspraken met hen over de randvoorwaarden waaronder het examen mag plaatsvinden. Zij weten dan ook precies welke omstandigheden en locaties mogelijk zijn en specialiseren zich soms in aanvullende diensten voor  doelgroepen kandidaten of in bepaalde gebieden. Neem met uw wensen gerust contact met een van hen op.  

Opmerkingen, bezwaar en feedback over het examen

De examinator geeft u voorafgaand aan het examen aan op welke wijze u opmerkingen of misschien zelfs een bezwaar over examenvragen aan hem of haar door kunt geven. Aan het einde van het examen krijgen kandidaten, als ze binnen de examentijd zitten, na het afsluiten van het examen de voorlopige uitslag in beeld. De kandidaat kan vervolgens ook de vragen die fout gemaakt zijn opnieuw inzien. Daarnaast kan een niet-geslaagde kandidaat op verzoek, via een examencentrum, onder toezicht in Amersfoort een inzage doen.

Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Toetsing door: Door SSVV erkende exameninstelling
Geldigheid: 10 jaar
Functie : Operationeel medewerker

Regulier examen of voorleesexamen

Er zijn twee typen examens voor B-VCA:

 • Het reguliere examen (60 minuten)
 • Het voorleesexamen met Readspeaker (75 minuten)

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat teksten op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen?
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

B-VCA in afwijkende talen

Als je lang in Nederland werkt is het het beste als je het examen ook in het Nederlands aflegt. Als iedereen in Nederland dezelfde taal spreekt geeft dit immers de minste risico's. Er zijn toch omstandigheden waar mensen het B-VCA-examen in een afwijkende taal willen doen. Dit is mogelijk in de volgende talen:

Standaardtalen Talen op aanvraag: aanvraagperiode 48 uur Talen op aanvraag: aanvraagperiode 20 werkdagen
Nederlands
Duits
Engels
Frans
Hongaars
Litouws
Pools
Portugees
Roemeens
Spaans
Turks
Russisch

Arabisch
Bulgaars
Grieks
Kroatisch
Italiaans
Oekraïens
Slowaaks

Vietnamees

Deens
Ests
Fins
Lets
Maltees
Noors
Sloveens
Tsjechisch
Zweeds

Let op: Examen doen in een andere taal kost meer. Vraag hiernaar bij de erkende exameninstelling.

Tips voor opleiders en docenten

Wij merken dat opleiders en docenten niet altijd weten of de kandidaat goed kan lezen. Onze tip is dus om aan het begin van de opleiding een taaltoets te laten afleggen. Indien nodig kunt u dan eerst met de kandidaten toewerken naar het vereiste taalniveau. Zie ook: lezenenschrijven.nl
Het taalniveau van de examens is A2 qua zinsbouw en grammatica.
Door de technische begrippen scoort het examen uiteindelijk op B1. Let u er dus op dat u deze technische begrippen (zie hieronder) ook met de kandidaat doorneemt. 

In dit artikel hebben we nog meer uitgebreide tips beschreven voor mensen voor wie het moeilijk is om het B-VCA examen te halen.

Het examen Basisveiligheid VCA Groen:

Het Basisveiligheid VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als die van het standaard Basisveiligheid VCA examen. Het verschil is dat het Basis VCA Groen examen maximaal 20 ‘groen gekleurde’ vragen bevat waarbij de context van de vraag aansluit op het werken in het groen. Geslaagde kandidaten krijgen hetzelfde diploma als kandidaten van een Basisveiligheid VCA examen. Het Basisveiligheid VCA groen examen is vooral bedoeld voor medewerkers in de groene sector die voor hun werkzaamheden in het bezit moeten zijn van het VCA diploma. Basisveiligheid VCA groen examen is ook in voorleesversie (zie hierboven) beschikbaar.

Basisveiligheid VCA in deelexamens:

Samen met MBO Entree is in 2023 een versie van het Basisveiligheid VCA examen ontwikkeld waarbij de examenstof is opgesplitst in vier modules. De modules sluiten aan bij een lesmethode uit het MBO. Vanaf 2024 is deze examenvariant ook voor derden beschikbaar. Restricties zijn dat het examen verloopt via een van de erkende examencentra, de examenvorm is enkel in het Nederlands beschikbaar en de uitslag van de modules is maximaal 1 jaar geldig. Op het moment dat de kandidaat alle vier de modules heeft behaald ontvangt deze een B-VCA diploma. De bijbehorende toetsmatrijs staat in de download sectie van deze pagina.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 10 jaar
Functie: Operationeel leidinggevende

Regulier examen of voorleesexamen

Voor VOL-VCA is geen voorleesexamen mogelijk. Dit komt onder meer omdat leesvaardigheid belangrijk is voor een operationeel leidinggevende. Voor mensen met aantoonbare dyslexie is het wel mogelijk extra tijd te krijgen om het examen te doen. Lees hier meer over leesvaardigheid en VOL-VCA

Talen

Het VOL-VCA-examen is beschikbaar in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits

Het VOL-VCA examen is ondermeer beperkt tot deze vier talen omdat de operationeel leidinggevende goed moet kunnen communiceren met de opdrachgever en de hulpdiensten.

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU)

Toetsing door: Exameninstelling
Geldigheid: 10 jaar
Functie: Intercedenten  en leidinggevenden Uitzendorganisaties (die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven

Regulier examen of voorleesexamen

Voor VIL-VCU is geen voorleesexamen mogelijk. Voor mensen met aantoonbare dyslexie is extra examentijd mogelijk.

Standaardtalen

Het VIL-VCU-examen is beschikbaar in de volgende talen:

 • Nederlands
 • Engels

Proefexamens

Deze proefexamens geven een beeld van hoe een examen VCA eruitziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om uw VCA-kennis mee te oefenen. Oefenen doe je met een leermethode van een opleider. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Het proefexamen laten voorlezen? Klik dan op de knop ‘Lees voor…’ .
Let op: het geluid van de computer, laptop of tablet moet aanstaan. Meer informatie over voorleesopties.

Er is één proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Tip: Werkt de gebruikersnaam of het wachtwoord niet? Neem dan contact met ons op via info@ssvv.nl.  

Taal Language Login Password  
Nederlands Nederlands proefexamen proefexamen  
Arabisch الى الامتحان التجريبي proef_arabisch proef_arabisch Pas bij dit proefexamen de taal rechtsboven aan naar Arabisch /يجب عليك اختيار اللغه العربيه في اليمين قبل ابتداء الامتحان.
Het (proef)examen is vertaald in modern standaard Arabisch. Toelichting voor Arabischsprekende kandidaten.
Bulgaars Български proef_bulgaars proef_bulgaars  
Duits Deutsch Probeprüfung Probeprüfung  
Engels English Mockexam Mockexam  
Frans Français examenblanc examenblanc  
Grieks Ελληνικά proef_grieks proef_grieks  
Hongaars Magyar proef_hongaars proef_hongaars  
Italiaans Italiano proef_italiaans proef_italiaans  
Kroatisch Hrvatski proef_kroatisch proef_kroatisch  
Litouws Lietuvių proef_litouws proef_litouws  
Oekraïens Українська proef_oekraiens proef_oekraiens  
Pools Polski proef_pools proef_pools  
Portugees Português proef_portugees proef_portugees  
Roemeens Română proef_roemeens proef_roemeens  
Russisch Русский proef_russisch proef_russisch  
Slowaaks Slovenský proef_slowaaks proef_slowaaks  
Spaans Español proef_spaans proef_spaans  
Turks Türkçe proef_turks proef_turks  

Begrippenlijsten VCA

Wij doen ons best om het woordgebruik in het VCA-examen zo eenvoudig en helder mogelijk te houden. Maar om veilig en gezond te kunnen werken, moet een kandidaat aanwijzingen en instructies goed kunnen lezen en begrijpen. Daarom is het soms nodig om moeilijkere woorden te gebruiken in het examen. Hieronder staat in meerdere talen een overzicht van belangrijke vaktermen die kunnen voorkomen in de VCA-examens: de begrippenlijst.

Per 27-02-2020 zijn de begrippenlijsten gewijzigd.

De Centrale Examencommissie VCA (CEV)

Het CCvD-VCA (Centraal College van Deskundigen VCA) van de Stichting Samenwerken voor Veiligheid) beheert de voorwaarden voor certificatie van bedrijven en de eindtermen (hoofdlijnen) van de VCA examens. Voor het dagelijks toezicht op de kwaliteit van de in de Centrale Itembank opgenomen items, toetsmatrijzen en examens die moeten leiden tot het diploma Basisveiligheid VCA, VOL VCA en VIL VCU en heeft het CCVD-VCA de Centrale Examencommissie VCA/VCU (CEV) ingesteld.

De CEV vergadert viermaal per jaar. Indien u algemene vragen of opmerkingen heeft over de VCA examenstof dan kunt u het secretariaat bereiken via een email aan info@vcaexamenbank.nl.

Opmerkingen over concrete vragen in het examen dat uzelf heeft gedaan kunt u echter alleen tijdens het examen doorgeven via de examinator. De examinator legt dan vast om welk examen evenement uw opmerking precies gaat en dat is nodig om uw opmerking goed te kunnen behandelen.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat kost een VCA-examen?

De VCA-examens worden door de erkende Examencentra VCA afgenomen. Als u wilt weten wat een examen kost, neemt u contact op met een erkende exameninstelling VCA.

Wat is het verschil tussen het B-VCA examen en het B-VCA Groen examen?

Het B-VCA Groen examen is gebaseerd op dezelfde eind- en toetstermen als het B-VCA examen. Het enige verschil is dat een aantal examenvragen zo is geschreven dat deze herkenbaar zijn voor de groene branche.

Kandidaten die het B-VCA Groen examen hebben behaald ontvangen hetzelfde diploma als de kandidaten die het B-VCA examen hebben behaald.

Waarom is er maar één versie van B-VCA? Waarom is er geen apart examen voor de branche waarin ik werk?

Begrippen die te maken hebben met veiligheid zijn overal hetzelfde. De meeste veiligheidsonderwerpen komen in alle sectoren voor, al worden er soms andere woorden voor gebruikt. Zo wordt in de industrie het woord ‘besloten ruimte’ gebruikt, terwijl dat in de bouw soms een ‘kruipkelder’ is. En zo maken mensen in de petrochemiehet afsrpaken over veilig werken in een "werkvergunning" terwijl je dat in de bouw bespreekt met de uitvoerder en in de schoonmaak krijg je een "werkbriefje".  

Hoe komt een VCA examen tot stand?

Iedere examenvraag die in een VCA examen zit, doorloopt het volgende proces:

 • Een inhoudelijk expert bedenkt een examenvraag. Hij of zij krijgt hiervoor instructies, zoals het onderwerp (bijvoorbeeld de toetsterm) en het type vraag (bijvoorbeeld een meerkeuze- of een matrixvraag).
 • De vraag gaat naar een toetsdeskundige, die de vraag beoordeelt op toetstechnische zaken. Er wordt onder meer gecontroleerd of de vraag duidelijk genoeg is en of er geen onnodig moeilijke woorden in zitten.
 • De vraag gaat naar een vaststellingscommissie met inhoudelijk experts uit zowel België als Nederland. Zij beoordelen of de inhoud van de vraag en de antwoordopties kloppen.
 • Als de vaststellingscommissie de vraag goedkeurt, wordt deze opgenomen in de examens.
 • Vervolgens wordt de vraag in verschillende talen vertaald. Hierbij moeten de vertalers gebruikmaken van de begrippenlijst die bij de taal hoort.

Bij wie kan ik terecht met vragen over het VCA examen?

 • Heeft u een praktische vraag over de mogelijkheden om examen te doen? Neem dan contact op met één van de erkende erkende VCA exameninstellingen.
 • Heeft u een opleiding gevolgd bij een opleider en/of lesmateriaal gekocht? Stel uw vraag eerst aan de opleider of leverancier van het lesmateriaal.
 • Heeft u geen opleiding gevolgd of lesmateriaal gekocht, maar wel een inhoudelijke vraag? Raadpleeg dan eerst de toelichting eind- en toetstermen van SSVV en/of de eind- en toetstermen zelf; volg eventueel een opleiding en/of neem contact op met de arbeidsveiligheidsdeskundigen van uw branchevereniging. SSVV maakt de VCA examens immers voor en in nauw overleg met hen.

Voorbereiden

Zijn er proefexamens beschikbaar voor het VCA-examen?

Ja, er is een proefexamen in verschillende talen deze vindt u hier.

De proefexamens zijn bedoeld om een beeld te geven hoe een VCA examen eruit ziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. Er wordt wel aangegeven welke antwoorden fout zijn. Er is één proefexamen voor Basis, VOL en VIL.

Er is maar één proefexamen beschikbaar. Waar kan ik meer proefexamens vinden?

Er is één proefexamen beschikbaar gesteld om een indruk te geven van hoe het examen eruit ziet. Om te oefenen met de examenstof is het beter dat u les- of oefenmateriaal bij een goede opleidingsinstelling koopt. Daarom heeft de Centrale Examencommissie VCA besloten niet meer proefexamens beschikbaar te stellen om te voorkomen dat de proefexamens als examentraining worden gebruikt.

Hebben jullie advies voor docenten om hun kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden op het VCA examen?

Juist voor docenten publiceren wij de eind- en toetstermen VCA (ETT). In deze versie van de ETT staan aandachtspunten voor opleiders aangegeven. Daarnaast is er een toelichting op de ETT verkrijgbaar in de webshop van SSVV. Zie Toelichting ETT 

 

Het advies aan opleiders is om (formatieve) proefexamens te gebruiken tijdens de cursus in aanloop naar het officiële examen.

Een summatieve toets is een toets die helpt om beslissingen te nemen over zakken of slagen. De toets is een selectiemiddel. Het VCA examen is een voorbeeld van een summatief examen. Het resultaat bepaalt of iemand in het register wordt opgenomen (en dus wel of niet een bepaald beroep kan uitoefenen). Het is een momentopname en kan vergeleken worden met een ‘horde’ waar iemand overheen moet springen om te laten zien welk kennisniveau iemand heeft. Een summatieve toets wordt vaak gebruikt voor beroepskwalificaties (zoals VCA).

Een formatieve toets is een toets die gebruikt wordt als leer- of instructiemiddel. Hiermee krijgt een docent meer zicht op hoe goed de cursist de toetsonderdelen beheerst. Hierop kan de instructie of de leerstof dan worden afgestemd. Als je formatief toetst, verzamel je dus steeds informatie over iemands leerresultaten. Deze informatie kunnen docenten gebruiken om iemand beter op de les voor te bereiden. Het werkt het beste om een formatieve toets vaker dan één keer af te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of iemand vooruitgang laat zien, doordat hij of zij steeds beter scoort op iedere toets. Een formatieve toets maakt vaak onderdeel uit van een cursus of lesprogramma.

Taal

In welke talen is het VCA-examen mogelijk?

Het B-VCA examen is in een twintigtal talen beschikbaar. De talen staan hierboven op de webpagina in verschillende categorien. De categorie bepaalt de prijs van het examen.

De VOL-VCA en VIL-VCU examens zijn in minder talen beschikbaar. Dit is enerzijds bewust omdat de operationele leidinggevende en de intermediar (waarvoor deze diploma's zijn bedoeld) met de opdrachtgever en soms ook met hulpverleners moeten communiceren. Anderzijds is dit ook gedaan omdat deze examens minder vaak worden afgenomen en het vertalen van examens veel geld kost.

Wat is het taalniveau van het VCA-examen?

Het VCA-examen heeft taalniveau A2 (1F) als het gaat om de opbouw van de tekst (de zinnen en woorden). Omdat er ook veel technische begrippen worden gebruikt, heeft het VCA-examen taalniveau B1 (2F). Meer informatie over het taalniveau vindt u hier.

Ik heb moeite met het lezen van de vragen in het examen. Is hier een oplossing voor?

Voor het B-VCA examen is het mogelijk het voorleesexamen te doen. U kunt de tekst van de vragen en de antwoorden laten voorlezen door de computer. Voor de VOL-VCA en VIL-VCA examens is dit niet mogelijk. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen. Zie ook dit artikel

Waarom komt er zoveel taal voor in het VCA-examen? Kan er geen examen komen met foto’s of film?

VCA diploma’s zijn bedoeld voor mensen die werken in een risicovolle omgeving of mensen die risicovol werk uitvoeren. Veel instructies en aanwijzingen op de werkvloer bevatten tekst. Om het werk dus veilig en gezond te kunnen doen is het belangrijk te kunnen lezen.

Als lezen voor u moeilijk is, is het daarom nodig met uw werkgever te bespreken hoe u uw leesvaardigheid kunt meten en verbeteren. Een partij die daarbij graag helpt is de stichting Lezen en Schrijven.

Los daarvan werken wij aan de ontwikkeling van vragen met minder tekst door gebruik te maken van graphics (grafische afbeeldingen) en worden de vragen regelmatig nagelezen door deskundigen die letten op het juiste taalniveau.

Overige tips die voor u interessant kunnen zijn;

 • Er bestaat een voorleesvariant van het examen met extra tijd waarbij een groot deel van de teksten op het scherm worden voorgelezen via een koptelefoon.
 • U kunt het examencentrum vragen om een groot scherm tijdens het examen.
 • U kunt het examencentrum vragen om een extra rustige omgeving tijdens het examen

Zie ook dit artikel

Hoe maakt SSVV een examen in mijn taal?

De beheerders van de examenvragen selecteren Nederlandse examenvragen en sturen deze vragen naar een ISO-gecertificeerd vertaalbureau (ISO 9001 Kwaliteit en ISO 17100 Vertaaldiensten). Dit vertaalbureau laat de examenvragen vertalen door ervaren vertalers die kennis hebben van het vakgebied. De vertalers gebruiken daarbij de begrippenlijsten die elders op deze webpagina staan.

Heeft u opmerkingen over de vertaling, laat dit dan alstublieft direct aan de examinator weten. Alleen dan weten wij precies welke woorden en teksten nog een keer op vertaling moeten worden gecontroleerd.  

Is het mogelijk een VOL-VCA / VIL- VCU examen in een andere taal aan te vragen?

Het is belangrijk dat de leidinggevende goed kan communiceren met de opdrachtgever en de hulpdiensten. Daarom zijn de VOL-VCA examens uitsluitend beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Het VIL-VCU examen is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Het examen

Ik wil aan een VCA-examen deelnemen, waar en wanneer is het eerstvolgende examen?

De VCA-examens worden door de erkende exameninstellingen VCA afgenomen. Er zijn dan ook dagelijks en in het hele land examens. Als u zich voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkende exameninstelling VCA. Een overzicht van alle erkende examencentra en de kwalificaties waarvoor zij examens mogen afnemen staat hier.

Is een mondeling examen mogelijk?

Nee, het VCA-examen wordt niet mondeling afgenomen. Het is wel mogelijk een voorleesexamen Basisveiligheid VCA aan te vragen.

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen kunt u de examenvragen en mogelijke antwoorden door de computer laten voorlezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. 

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU. Van leidinggevenden wordt een goede leesvaardigheid verwacht. Zij moeten ook veiligheidsinstructies goed kunnen lezen en begrijpen.

Zie ook dit artikel

Is het gebruik van een woordenboek tijdens het examen toegestaan?

Nee, er mag geen woordenboek worden gebruikt. Ook is het niet toegestaan uitleg te vragen of te geven op woorden in het examen.

Welke vraagvormen komen voor in het examen en hoe zien deze eruit?

Bekijk een proefexamen om een goed beeld te krijgen van de vraagvormen in het examen en hoe deze eruitzien. 

In onze toelichting op de eind en toetstermen staat meer uitleg over de achtergrond van de verschillende vraagvormen en bij welke soort lesstof we de verschillende vraagvormen gebruiken

Aangepast examen

Is het toegestaan een tolk of een doventolk in te zetten?

Het is niet toegestaan de examens door een tolk te laten voorlezen in een andere taal dan de taal zoals gebruikt in het examen. Een tolk mag wel het inleidende deel van het examen vertalen.

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan een beëdigd doventolk in te zetten:

 • Het examen wordt door een erkend examencentrum aangevraagd via de maatwerkprocedure.
 • Het examen vindt plaats op locatie in Amersfoort
 • De doventolk is beedigd en dient een geheimhouding- en onafhankelijkheidsverklaring te hebben getekend.
 • De doventolk dient zich aan de inhoud van het examen te houden. Het is niet toegestaan uitleg te geven over de inhoud van het examen.

 

Wat houdt een voorleesexamen in?

Tijdens het voorleesexamen kan de kandidaat de examenvragen en mogelijke antwoorden door de computer laten voorlezen.

Afkortingen binnen het vakgebied (vakjargon, vakmatige afkortingen) zoals LEL en BHV-er worden voorgelezen zoals ze in het examen zijn opgenomen. De Centrale Examencommissie VCA is van mening dat een gediplomeerde deze afkorting ook moet kennen.

Andere afkortingen zoals e.e.a. en t.z.t. worden volledig uitgeschreven in de examens. Wilt u meer informatie over het proefexamen, klik dan hier.

Het voorlezen gebeurt via Readspeaker. Dit is een applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een knop te klikken. De enige standaardtalen waar dit niet voor beschikbaar is, zijn: Litouws en Bulgaars.

Lees de instructie voor Readspeaker

Hierbij een overzicht van wat er wel en niet wordt voorgelezen door Readspeaker.

Vraagvorm Wat wordt voorgelezen
Matching/Ranking Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
Matrix Alles. (De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kun je wel selecteren en laten voorlezen).
Multiple response Alles.
Multiple choice Alles.

 

Voor de VOL-VCA en VIL-VCU examens is geen voorleesexamen mogelijk.

Is het mogelijk een voorleesexamen VOL-VCA / VIL- VCU aan te vragen?

Nee. Het Centraal College van Deskundigen heeft, op advies van de Centrale Examencommissie VCA en de Werkgroep Opleidingen, besloten dat voorleesexamens niet worden toegestaan bij VOL-VCA en VIL-VCU.

Zie ook dit artikel

Na het examen

Ik wil mijn examen inzien. Wat zijn de mogelijkheden?

Het is mogelijk het examen in te zien. Neem hiervoor contact op met de erkende examinstelling waar u examen heeft gedaan. In overleg met u spreken we een datum en tijd voor de inzage af op onze locatie in Amersfoort. Het is niet toegestaan aantekeningen te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan de exameninzage. Alleen verzoeken voor inzage die binnen 6 weken na de examendatum zijn gedaan, nemen we in behandeling. Als een kandidaat is geslaagd kan er geen inzage worden aangevraagd.

Ik ben het niet eens met een vraag en/of antwoord tijdens het VCA examen. Wat kan ik doen?

U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het examencentrum waar u examen heeft gedaan. Dit doet u binnen 6 weken nadat u de uitslag heeft gekregen. Het examencentrum stuurt het bezwaarschrift door naar SSVV. De inhoudelijke beoordeling van het bezwaar wordt gedaan door de examencommissie (CEV). VCA Infra stuurt het binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift het besluit door naar het examencentrum. De examenkosten van een kandidaat die tijdens de bezwaarprocedure opnieuw examen doet, worden niet vergoed, ook niet als het bezwaar wordt toegekend.