Vacature Beleidsadviseur / productbeheerder SOG

 

SSVV herijkt haar strategie en is haar positie aan het aanscherpen. Hiertoe zijn verschillende moderniseringsplannen in gang gezet. Voor het verbeteren en verder uitbreiden van ons SOG-P stelsel zijn wij op zoek naar een fulltime beleidsadviseur.

 

 

Al sinds 1994 werken de belangrijkste brancheorganisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven met elkaar samen in de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid [SSVV] aan het vergroten van veiligheid in de bouw en industrie. Als uniek en breed netwerkverband is er sindsdien al veel bereikt. Dankzij het ontwikkelen van gerichte certificatieschema’s is uniformiteit en eenduidigheid in veiligheidsnorme-ring gecreëerd en is ons diplomastelsel in korte tijd belangrijk geworden bij het organiseren van veilig werk.

Tegelijkertijd is de wereld om de SSVV heen aan verandering onderhevig. Daarnaast zijn de deelnemende organisaties en de branches (24) waarin zij acteren sterk in beweging. Reden voor de SSVV om haar strategie te herijken en haar positie aan te scherpen. Hiertoe is een aantal speerpunten vastgelegd en zijn verschillende moderniseringsplannen in gang gezet.

Voor het verbeteren en verder uitbreiden van ons SOG-P stelsel zijn wij op zoek naar een fulltime

Beleidsadviseur/productbeheerder SOG

De beleidsadviseur/productbeheerder SOG:

 • Adviseert de directeur van de SSVV, het Bestuur en de collega’s van het SSVV-bureau;
 • Stuurt de professionalisering en innovatie van de SOG-producten aan;
 • Laat de ontwikkel- en beheerwerkzaamheden uitvoeren, of voert deze zelf uit;
 • Maakt ontwikkel- en uitvoeringsplannen en productomschrijvingen en houdt deze actueel;
 • Kan optreden als voorzitter en secretaris voor werkgroepen en voor stuurgroepen;
 • Ondersteunt bij de uitvoering van het jaarplan, en neemt deze uitvoering (deels) op zich;
 • Stuurt de bij de uitvoering betrokken leveranciers en contractanten aan;
 • Rapporteert aan de directeur van de SSVV over de voortgang van (jaarplan)activiteiten;
 • Stemt op uitvoerend niveau af met de voor zijn werkpakket relevante stakeholders;
 • Vertegenwoordigt de SSVV in de operationele contacten met de stakeholders;
 • Vraagt stakeholders om feedback, voert (tussen)evaluaties en kwaliteitsmetingen uit en doet op basis hiervan verbetervoorstellen.

Positie in de organisatie

De beleidsadviseur geeft geen leiding. Hij werkt onder aansturing van de directeur SSVV en legt ver-antwoording af aan de directeur van de SSVV.

Functie-eisen

De beleidsadviseur/productbeheerder SOG:

 • Is een echte ambassadeur voor veilig en gezond werken;
 • Is bekend met ons SOG-P stelsel;
 • Heeft aantoonbare kennis en ervaring in arbeidsveiligheid;
 • Heeft bij voorkeur ervaring in de petrochemie en of industrie met bijvoorbeeld de volgende kwalificaties:
  - Onafhankelijke adembescherming
  - Gasmeten
  - Verplaatsen van lasten
  - Mobiele werktuigen (zoals vorkheftruck, hoogwerker, verreiker)
  - Werken aan flenzen.
 • Heeft een hbo-opleiding of een hbo/bachelor werk- en denkniveau. Een veiligheidskundige opleiding is een pre;
 • Heeft tenminste drie jaar werkervaring als beleidsadviseur of beleidsmedewerker, het liefst in een omgeving met diverse stakeholders en uiteenlopende belangen;
 • Heeft een voor zijn werkpakket relevant netwerk;
 • Volgt voor zijn werkpakket relevante actuele en vakinhoudelijke ontwikkelingen op de voet;
 • Spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels;
 • Is enthousiast en een teamspeler;
 • Werkt volgens de binnen SSVV geldende afspraken en normen.

Kerncompetenties

1. Analyseren
Problemen kunnen herkennen en oplossen. Een vraagstuk ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken.

2. Initiatief
Uit eigen beweging mogelijkheden onderzoeken en uitproberen. Liever uit zichzelf beginnen dan af-wachten tot anderen dat doen.

3. Luisteren
Belangrijke boodschappen kunnen oppikken uit gesprekken, ook tussen de regels door. Aandacht en ruimte geven aan gesprekspartners.

4. Mondeling communiceren
Meningen, ideeën en ingewikkelde zaken in begrijpelijke en correcte taal duidelijk kunnen maken.

5. Schriftelijk communiceren
Meningen en ideeën in begrijpelijke en correcte taal kunnen opschrijven.

6. Plannen en organiseren
Doelen en prioriteiten kunnen bepalen en de daarvoor benodigde acties, mensen, tijd of middelen ef-fectief kunnen inzetten.

7. Netwerken
Voor de SSVV relevante relaties en netwerken kunnen opbouwen en onderhouden. Relaties en net-werken effectief kunnen inzetten voor de doelstellingen en activiteiten van de SSVV.

Spreekt de inhoud van deze functie u aan? Stuur een bericht met uw cv naar sog@ssvv.nl en we laten u z.s.m. weten of u de beleidsadviseur/productbeheerder SOG bent die ons team kan versterken.