Strategie document SSVV online

Het SSVV strategiedocument 2022-2026 'Samen werken aan veiligheid als vanzelfsprekendheid' beschrijft de speerpunten voor de komende vier jaar. 

 

Al sinds 1994 werken de belangrijkste branches uit de Nederlandse industrie met elkaar samen in de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) aan het vergroten van veiligheid in de industrie. Als uniek en breed netwerkverband is er sindsdien al veel bereikt. Dankzij het ontwikkelen van gerichte certificatieschema’s is uniformiteit en eenduidigheid in veiligheidsnormering gecreëerd en is de persoonscertificering in korte tijd herkenbaar geworden als hét bewijs voor arbeidsveiligheid.

Tegelijkertijd is de wereld om de SSVV heen sterk in beweging en aan verandering onderhevig. Bovendien zijn ook de deelnemende organisaties zelf en de branches waarin zij acteren continu in beweging, en is het een zoektocht op welke manier daar het beste aansluiting bij gevonden kan worden. Deze ontwikkelingen vragen om een periodieke toetsing van ambities en doelen van de SSVV. Deze zijn vastgelegd in de SSVV strategie die de speerpunten voor de komende vier jaar beschrijft. Het bevat geen uitputtend overzicht van activiteiten, maar vormt een kapstok die richting geeft aan de keuzes die de SSVV deelnemers met elkaar in de praktijk maken.

Bekijk hier de bladerversie of download het strategiedocument.