SSVV vernieuwt Centraal Diploma Register

SSVV heeft het Centraal Diploma Register (CDR) vernieuwd. De vernieuwing van de bekende applicatie is een eerste succesvolle stap binnen het ICT-vernieuwingsproject waarmee SSVV zich voorbereidt op de toekomst. Een toekomst die mede bepaald wordt door nieuwe ICT-technologie en uiterste zorg voor informatiebeveiliging. De oplevering van het nieuwe CDR is daarnaast het eerste resultaat van de samenwerking met de nieuwe ICT-partner Garansys.

 

Centraal Diploma Register
Al sinds de oprichting van SSVV worden de diploma's die worden uitgegeven door de aangesloten en erkende examencentra geregistreerd in het CDR. Het gaat daarbij om VCA-diploma's (B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU) en diploma's en certificaten voor opleidingen uit de SSVV Opleidingengids (SOG) op het gebied van petrochemie en steigerbouw. Alle diplomaregistraties die in de loop der tijd zijn opgeslagen in het CDR zijn nu overgezet naar het nieuwe systeem. 

Ook in het nieuwe CDR zijn deze registraties te raadplegen via de bekende en eveneens vernieuwde zoekwebsite https://cdr.ssvv.nl/. Enerzijds kunnen diplomahouders met het CDR de geldigheidsduur van hun diploma controleren zodat ze weten wanneer het tijd is om herexamen te doen. Anderzijds kunnen werkgevers of opdrachtgevers in het register controleren of een werknemer over de juiste papieren beschikt.

Het opvragen van de diplomaregistratie is eenvoudig. Op de CDR-zoekwebsite kan de registratie worden gecontroleerd door het invoeren van het diplomanummer dan wel door het invullen van minimaal de geboortedatum en drie aaneengesloten letters van de achternaam van de diplomahouder. 

Voorbereid op de toekomst
Met het nieuwe CDR en de gekozen technologie, datastructuur en functionaliteit is rekening gehouden met mogelijkheden voor doorontwikkeling en een goede basis voor beheer en onderhoud om beschikbaarheid voor de gebruikers te garanderen. Met de nieuwe CDR-applicatie is SSVV dus klaar voor de toekomst!

Over het Centraal Diploma Register
In het Centraal Diploma Register (CDR) kunt u nagaan of iemand een geldig VCA-, SOG-petrochemie-, SVWOH- of NOGEPA-diploma heeft. Diplomahouders kunnen met het CDR de geldigheidsduur van hun diploma controleren, zodat ze weten wanneer het tijd is om herexamen te doen. 
Om in het CDR te kunnen zoeken heeft u het diplomanummer nodig of minimaal 3 aaneengesloten letters van de achternaam gecombineerd met de geboortedatum. 

Zie ook: https://cdr.ssvv.nl/nl-NL/overhetcdr/