SSVV en Stichting Examenkamer verlengen samenwerking

 

Op 5 juli j.l. hebben Stichting Examenkamer en SSVV hun samenwerkingscontract verlengd.

 

Het bestaande contract uit 2013 is geactualiseerd en de verlenging van de samenwerking is opnieuw bevestigd met het ondertekenen van het contract door interim directeur Rene Schriemer van SSVV en bestuurder Wouter Mantel van de Stichting Examenkamer.

De Stichting Examenkamer en SSVV werken al sinds 1999 samen. De Stichting Examenkamer wordt ingeschakeld door SSVV om de kwaliteit van en het vertrouwen in het examenstelsel te helpen waarborgen. Zo adviseert de Stichting Examenkamer de SSVV over de inrichting (governance) van SSVV examineringen. De stichting houdt ook steekproefsgewijs en onaangekondigd toezicht bij examens, om te zien of deze inderdaad worden uitgevoerd zoals door SSVV voorgeschreven. Stichting Examenkamer kan hierdoor aan SSVV verslag uitbrengen over de professionaliteit en zorgvuldigheid waarmee de examens worden uitgevoerd. Mocht een partij structureel niet naar behoren functioneren dan zijn er ook maatregelen mogelijk. De SSVV-regels hierover liggen vast in het handboek VCA/SOG en de contracten tussen SSVV en de exameninstellingen.