Relatie GPI en VCA nader toegelicht

In de regels voor VCA gecertificeerde bedrijven staat dat medewerkers kennis en kunde moeten hebben voor het werken in een risicovolle omgeving. Daarom moeten alle medewerkers van VCA gecertificeerde bedrijven die op bouwplaatsen van leden van de Governance-code veiligheid in de Bouw (GC) werken de GPI volgen.

 

Sinds 1 april 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwlocaties in Nederland van bij de GC aangesloten bouw-, utiliteits-, infra- en installatiebedrijven. Het doel van vraag 3.4 van de regels voor VCA gecertificeerde bedrijven (VCA 2017/6.0) luidt “Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor de door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden in een risicovolle omgeving.” In dit geval heeft de GC als opdrachtgever bepaald dat de GPI nodig is op bouwplaatsen die zij in beheer hebben. Als jij in de bouw bij een VCA gecertificeerd bedrijf werkt, controleer dan hier of de hoofdaannemer (opdrachtgever) is aangesloten bij de GC. Zo ja dan is de GPI voor jou verplicht. Volg de GPI via deze link. Als jij voor een certificerende instelling werkt en audits uitvoert bij bedrijven controleer dan of het bedrijf waar jij een audit uitvoert werkt op bouwplaatsen die in beheer zijn bij de GC. Zo ja; controleer dan of de betreffende medewerkers de GPI hebben. Je kunt controleren of iemand de GPI heeft via het register van de GPI.