Ontwikkeling buitenwacht: voorloper voor alle SOG-P kwalificaties

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de opleiding Buitenwacht, een veelvoorkomende functie in de petrochemische sector. Als onderdeel van de doorontwikkeling worden naast een beschrijving van het taakprofiel ook de uitgangspunten voor opleiding (leerdoelen en opleidingskaders) vastgelegd. Deze ontwikkeling kan ook interessant zijn in andere sectoren waar in besloten ruimten wordt gewerkt.

 

De brancheorganisaties die bij de totstandkoming en ontwikkeling van VCA betrokken zijn, hebben vaak ook hun eigen branche-specifieke opleidingen, trainingen en instructies. Deze zijn samengebracht in de SSVV Opleidingengids, kortweg SOG. De SOG Petrochemiekwalificaties (SOG-P) zijn daarbij bedoeld voor operationele medewerkers (van opdrachtgevers of aannemers) die risicovolle taken uitvoeren in de Nederlandse petrochemie, maar ook in andere sectoren. Binnen het SOG-P aanbod worden jaarlijks zo’n 15.000 examens afgenomen.

Regie nemen met generiek model voor taak-, opleider- en examendocumentatie

Als eigenaar van het SOG-P-stelsel, werkt SSVV in nauwe samenwerking met o.a. opleiders en examencentra momenteel aan de verdere ontwikkeling van het stelsel. Die ontwikkeling betreft de invoering van één generiek model voor taak-, opleider- en examendocumentatie in alle SOG-P kwalificaties. Met het model wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen het werk, de opleiding, het examen en het resultaat.

Werkpraktijk als uitgangspunt

Uitgangspunt voor het nieuwe model is de werkpraktijk. In een taakprofiel worden de relevante onderdelen van de werkpraktijk beschreven: wat zijn de relevante normen en wetgeving? wat verwachten we van opdrachtgever en werkgever? wat mag verwacht worden van een medewerker die het takenpakket zelfstandig kan uitvoeren? Welke kennis, kunde en ervaring heeft die medewerker? Om die kennis en kunde eigen te maken is een opleiding nodig. Hiervoor worden opleiderdocumenten ontwikkeld waarin de leerdoelen en opleidingskaders staan beschreven. Wanneer de opleiding is afgerond dan volgt het examen om vast te stellen of de kennis en kunde inderdaad aanwezig zijn. De examendocumenten liggen al lange tijd vast in het SOG-P stelsel maar de taakprofielen en opleiderdocumentatie zijn nieuw, Deze drie-eenheid verstevigt het fundament onder alle SOG-P kwalificaties en maakt voor iedere kwalificatie duidelijk welke kennis en kunde zijn verworven door een deelnemer met een SOG-P diploma. Het nieuwe model wordt hieronder weergegeven.

Buitenwacht.JPG

Momenteel wordt deze ontwikkeling voor de  SOG-P opleiding Werken als buitenwacht (mangatwacht) uitgevoerd. Aangezien er 15 SOG-P opleidingen zijn, zijn er evenveel werkpraktijken. Deze worden allemaal doorlopen en aangevuld met de nieuwe documenten uit het generieke model. De ontwikkeling wordt gedaan in samenspraak met betrokkenen, zoals opleiders en examenbureaus.

 

SOG-P opleidingen

 • Werken met een vorkheftruck
 • Werken met een statische boom hoogwerker cat. 1B
 • Werken met een mobiele verticale hoogwerker cat. 3A
 • Werken met een mobiele boom hoogwerker cat. 3B
 • Werken met een verreiker voor heffen
 • Werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken
 • Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap
 • Aanslaan en begeleiden van lasten
 • Werken met twin ferrule fittingen
 • Werken als buitenwacht (mangatwacht)
 • Gasmeten
 • Werken met onafhankelijke adembescherming
 • Werken aan flensverbindingen
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol
 • Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning apparatuur