Upgrade Veilig Werken

Binnen het programma Upgrade Veilig Werken zoekt de SSVV naar nieuwe mogelijkheden om veilig en gezond werken in Nederland naar een hoger niveau te tillen. We kijken hierbij verder dan onze bestaande diensten en producten.

Innoveren, experimenteren en leren

De SSVV is 25 jaar geleden opgericht om een landelijk systeem te ontwikkelen waarmee aannemers konden laten zien dat zij op een bepaald basisniveau veilig kunnen werken. Dat is gelukt: anno 2019 is VCA een vanzelfsprekende eis in bijna elke branche. De benodigde kennis wordt standaard onderwezen in elke technische mbo-opleiding en elke serieuze aannemer weet hoe hij VCA kan benutten om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

De wereld is echter groter dan VCA en we willen alert blijven op kansen om volgende stappen te zetten in veilig en gezond werken. Daarom zijn we het programma Upgrade Veilig Werken gestart. Het programma bestaat uit vijf projecten, die in het teken staan van innoveren, experimenteren en leren. De resultaten staan niet bij voorbaat vast, maar moeten in ieder geval bijdragen aan het ontwikkelen van handelingsbekwaamheid, veilig gedrag en een betere samenwerking in de keten.

De vijf projecten zijn:

  1. Generieke basisinstructie veiligheid in de bouw
  2. Toepassen basisveiligheid in de petrochemie
  3. Leerling, volwassene en meester veilig werken
  4. Vernieuwde opleiding voor operationeel leidinggevenden
  5. Verbeteren samenwerking opdrachtgever – opdrachtnemer

Meer informatie over het programma Upgrade Veilig Werken

Anne Kamphuis (SSVV)
kamphuis@ssvv.nl