Professionalisering

Certificatie, opleiding en examinering zijn belangrijke middelen om bedrijven en hun medewerkers veiliger en gezonder te laten werken. Maar de wereld is groter dan certificaten en diploma's alleen. Daarom investeren we ook breder in de professionalisering van veilig en gezond werken. 

VCA in de Praktijk

Bedrijven en branches hebben allerlei hulpmiddelen ontwikkeld die van pas komen bij het implementeren van VCA in de dagelijkse werkpraktijk. Bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting en instructie. Het is nog niet vanzelfsprekend om deze voorbeelden met anderen te delen. Dat is jammer, want andere bedrijven kunnen hiermee hun voordeel doen en hoeven dan niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Praktische tools voor VCA-gecertificeerde bedrijven

Binnen het project VCA in de praktijk ontwikkelen we praktische hulpmiddelen voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Zij kunnen hiermee invulling geven aan de vragen uit de checklist. We combineren in de uitwerking het beste van de individuele voorbeelden van bedrijven en branches. Ook proberen we de resultaten zo breed mogelijk te delen. Op deze manier kan een zo groot mogelijke groep VCA-gecertificeerde bedrijven met echte best practices aan de slag.

Een werkgroep met veiligheidskundigen, beleidsmedewerkers en leidinggevenden verzamelt, analyseert en bespreekt goede voorbeelden uit de bij de SSVV aangesloten branches en werkt op basis hiervan gezamenlijke best practices uit. We stellen de hulpmiddelen beschikbaar op de VCA-website, gratis of tegen lage kosten. We richten ons in eerste instantie op de mustvragen voor het certificatieniveau VCA* en breiden dit later uit naar VCA** en VCA Petrochemie. Los hiervan zijn de hulpmiddelen bedoeld voor alle bedrijven: ieder bedrijf kan immers wel wat variatie en inspiratie gebruiken.

Wat hebben we tot nu toe gemaakt?

De werkgroep VCA in de Praktijk heeft tot nu toe de volgende hulpmiddelen ontwikkeld:

  • Brochures: Aan de slag met veilig gedrag
  • Toolboxen: Hijsen met kleine hijs- en hefwerktuigen, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Oogincidenten, Werkdruk, Communicatie, Werken op hoogte, Ongunstige werkhouding, Hijsen met de kraan, Veilig werken met de hoogwerker
  • Posters: Hijsen met kleine hijs- en hefwerktuigen, Fysieke belasting, Gevaarlijke stoffen, Oogincidenten, Werkdruk, Communicatie, Werken op hoogte, Werkhouding, Veilig werken met de hoogwerker
  • Films: Hoe geef je een goede toolbox, Hoe doe je een goede LMRA

Meer informatie over professionalisering

Alfons Buijs (SSVV)
buijs@ssvv.nl

VCA on Tour

VCA on Tour is een serie bijeenkomsten door heel Nederland, waarin we aandacht besteden aan praktische VCA-gerelateerde onderwerpen waar kleine en middelgrote bedrijven vragen over hebben of hulp bij kunnen gebruiken.

Op 13 juni 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats in het Limburgse Urmond, met de toolboxmeeting als centraal onderwerp. De volgende bijeenkomst zal dit najaar worden georganiseerd op een nader te bepalen locatie in West-Nederland, waarna begin 2020 Noord-Nederland aan de beurt is.

Toepassen basisveiligheid in de petrochemie

Kennen is iets anders dan kunnen. Met een VCA-diploma laat je zien dat je basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Maar dit is geen garantie dat je risicovol werk zelfstandig kunt uitvoeren of zelfstandig in een risicovolle omgeving kunt werken. Je moet de opgedane kennis nog wel leren toepassen. Opdrachtgevers zijn er lang niet altijd van overtuigd dat medewerkers de vereiste vaardigheden ook echt in huis hebben. Daardoor gaan ze aanvullende eisen stellen, die ze in eigen safety centers toetsen. Dit kost onnodig tijd; bovendien is het verwarrend als eisen van opdrachtgevers onderling verschillen. Daarom kijken we hoe we de handelingsbekwaamheid van medewerkers op het gebied van risicobeheersing in de petrochemie verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld via coaching, oefening en praktijktraining.

Leerling, volwassene en meester veilig werken

Vorig jaar hebben we het Leerling Volwassene Meester model ontwikkeld, met als doel de ontwikkeling van het aspect veilig werken op een eenduidige manier op te nemen in de branchespecifieke beroepscompetentieprofielen. Een eenduidig en gestandaardiseerd competentie-/groeimodel helpt opdrachtgevers onderscheid te maken binnen de teams van hun opdrachtnemers. Opdrachtnemers kunnen hiermee op hun beurt hun ervaring beter inzichtelijk maken. Het LVM-model helpt verwachtingen over en weer expliciet te maken, zodat bij de uitvoering van het werk duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie waarop let. Helder maken welk gedrag je wilt zien van iemand die veilig werkt, maakt het makkelijker om veiligheid te bespreken én hiernaar te handelen. We kijken de komende periode hoe het LVM-model een plek kan krijgen in onze diensten en producten.

Toepassen basisveiligheid in de petrochemie en Leerling, volwassene en meester veilig werken zijn projecten uit het programma Upgrade Veilig Werken.