SSVV sluit zich aan bij de Vereniging van Schemabeheerders

Zeventien schemabeheerders, waaronder de SSVV als beheerder van VCA, hebben op 1 november 2018 de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) opgericht. Door samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen willen zij onafhankelijk schemabeheer naar een hoger plan tillen.

Van elkaar leren en krachten bundelen

Schemabeheerders zijn organisaties die schema's ontwikkelen en beheren. In de schema's staat wat er wordt beoordeeld en welke eisen er worden gesteld. Certificatie- en inspectie-instellingen gebruiken de schema's als vertrekpunt voor hun werkzaamheden. Als een beoordeelde organisatie aan de eisen voldoet, krijgt ze een certificaat.

De schemabeheerders die zich nu in de VvS hebben verenigd, hebben allemaal iets anders centraal staan in hun schema. Maar of het nu gaat om veilig en gezond werken, voedselveiligheid of de kwaliteit van restauratiewerk aan monumenten: de schemabeheerders hebben ook dingen gemeen. Zo moeten ze bijvoorbeeld allemaal hun schema actueel houden en doorontwikkelen op basis van feedback van de partijen die ermee werken. Ook moeten ze allemaal werken volgens de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8813, de Nederlandse norm voor kwalitatief goed schemabeheer. En zijn ze er allemaal bij gebaat dat het concept van onafhankelijk schemabeheer een plaats heeft in het (inter)nationale stelsel van accreditatie en conformiteitsbeoordeling. De deelnemers kunnen dus van elkaar leren, maar ook hun krachten bundelen om samen sterker te staan.

Actief bijdragen aan goed schemabeheer

Anne Kamphuis, algemeen directeur van de SSVV, neemt deel aan het vijfkoppige bestuur van de nieuwe vereniging. "De oprichting van de VvS is een positieve ontwikkeling. Het versterkt het vertrouwen in schema’s, dat geldt ook voor onze schema’s VCA en VCU. Het is mooi om in het bestuur actief aan het gezamenlijke belang van goed schemabeheer te kunnen bijdragen."

De komende maanden worden alle formaliteiten rondom de oprichting verder afgerond. Ook wordt er een website voor de vereniging gelanceerd: www.schemabeheerders.nl.

Tot slot hier nog even alle ‘founding fathers’ op een rij:

 • CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) 
 • CKB (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven)
 • GMP+ (Good Manufacturing Process)
 • Groenkeur
 • NEN (Nederlandse Norm)
 • Riskplaza
 • SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen)
 • SCIOS (Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties)​​​​​
 • SCVE
 • SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
 • SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen)
 • SMK (Stichting Milieukeur)
 • SSVV (Stichting Samenwerken voor Veiligheid)
 • Stek (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek)
 • Stichting ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg)
 • SVMS (Stichting Veilig en Milieukundig Slopen)
 • SWOD (Stichting Werken onder OverDruk)