SSVV lanceert training voor nieuwe VCA-auditoren

De SSVV vindt het belangrijk dat VCA-auditoren zich goed op een audit voorbereiden, de audit correct uitvoeren en hierover deskundig rapporteren. Om hen daarbij te helpen, hebben we een korte maar intensieve training ontwikkeld. De inschrijving voor de eerste editie op 19 juni 2020 is inmiddels gestart.

Leren kijken vanuit de doelstellingen van VCA

In de SSVV-training voor nieuwe auditoren leren we wat het betekent om een professioneel audittraject te doorlopen, zoals het vanuit VCA is bedoeld. Ook helpen we deelnemers bij het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden. De training geeft de handvatten om een complete VCA-auditor te worden, die de inhoud van de checklist kan toetsen en duiden binnen de specifieke werkpraktijk van het te certificeren bedrijf.

Certificatie-instellingen ontzorgen

VCA eist dat auditoren van Nederlandse certificatie-instellingen een interne of externe VCA-opleiding volgen, die wordt afgesloten met een toets. De certificatie-instellingen moeten dit zelf regelen. De SSVV wil de certificatie-instellingen op dit punt ontzorgen door zelf een training aan te bieden. Het volgen van de training is trouwens niet verplicht; de certificatie-instelling mag zelf bepalen hoe ze haar auditoren wil opleiden.

Sturen op kwaliteit

De SSVV werkt samen met de certificatie-instellingen aan effectieve en eenduidige certificatie. Dit vergroot de veiligheid op de werkvloer, geeft bedrijven de kans zich van anderen te onderscheiden en versterkt het vertrouwen in onze schema’s. We vinden het belangrijk om als schemabeheerder een visie te hebben op wat een een goede VCA-audit is en hoe deze het beste kan worden uitgevoerd. Met de training willen we ook op dat punt onze verantwoordelijkheid nemen.

De training is ontwikkeld samen met Tutorial Opleidingen & Advies, met inbreng vanuit het Centraal College van Deskundigen VCA en de SSVV-werkgroep Kwaliteit Certificatie.

Aanmelden?

Aanmelden voor de eerste editie op 19 juni 2020 kan hier.