Mimoun el Yattioui: “Modernisering VCA mooie uitdaging!"

Nieuw in het Dagelijks Bestuur van SSVV is Mimoun el Yattioui. Hij is al meer dan 25 actief in de veiligheidswereld. We spraken met hem over zijn rol, het belang van veiligheid en de uitdagingen die waar we voor staan.

 

 

Nieuw in het Dagelijks Bestuur van SSVV is Mimoun el Yattioui. Hij neemt de plaats over van Mari Garcia en vertegenwoordigt Techniek Nederland. Als nieuw Dagelijks Bestuurslid zal Mimoun tevens deel gaan uitmaken van het Algemeen Bestuur. Mimoun is al meer dan 25 actief in de veiligheidswereld. We spraken met hem over zijn rol, het belang van veiligheid en de uitdagingen die waar we voor staan.

Mimoun is in de wereld van veiligheid geen onbekende. Jarenlang was hij betrokken bij Techniek Nederland als voorzitter van het College Arbeidsomstandigheden. Na er even tussenuit te zijn geweest, is hij weer terug in de gelederen van Techniek Nederland en neemt hij het stokje in het Dagelijks Bestuur van SSVV over van Mari Garcia.

Of het nu gaat om slimme en duurzame woningen of intelligente, flexibele gebouwen: de leden van Techniek Nederland ontwerpen en onderhouden deze slimme techniek. Zij werken vaak samen met andere partijen op diverse projectlocaties om technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en maatschappelijk relevant te maken. Om dit veilig en gezond te kunnen doen, is het VCA-certificaat onmisbaar. Voor iedereen.

Het VCA-certificaat moet daarom voor alle bedrijven realistisch en toegankelijk blijven, ongeacht op welk werkterrein zij actief zijn. “De grote uitdaging daarbij is de modernisering van VCA”,  aldus Mimoun. “Het VCA-certificaat heeft ons enorm veel gebracht. De opleidingen en de verplichtingen die eruit voortvloeien, hebben er aan bijgedragen dat het veiligheidsniveau in Nederland nu zo hoog is. Tegelijkertijd zie je steeds meer certificaten opduiken. Dat moeten we wel in de vingers houden. Dat is een uitdagende opgave.”

Met ruim tweeënhalf decennia ervaring in de wereld van veiligheid, ligt Mimoun’s hart bij het werk van SSVV. “Met mijn plaats in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zit ik dicht bij het vuur en ben ik in staat om mede richting te geven aan de ontwikkelingen. Het nog beter en moderner maken van het veiligheidswerkveld staat daarbij hoog op de agenda. De modernisering van VCA heeft daarbij prioriteit. Het is goed om te zien welke inspanning SSVV op dat gebied verricht. Grote uitdaging blijft de grote verscheidenheid in branches. Het verschil in veiligheidsbeleving verschilt per branche – het is een mooie opgave om dat over alle branches op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Ik ben blij dat ik daar nu met mijn opleiding, achtergrond en ervaring aan bij kan dragen.”