Even voorstellen: Yoka Eeltink

Sinds kort is Yoka Eeltink lid van het SSVV-bestuur. Zij neemt de plaats in van Laura Spangenberg en vertegenwoordigt binnen het bestuur de Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU). Recent spraken we Yoka over haar rol binnen het bestuur.

 

 

Sinds kort is Yoka Eeltink lid van het SSVV-bestuur. Zij neemt de plaats in van Laura Spangenberg en vertegenwoordigt binnen het bestuur de Algemene Bond van Uitzendorganisaties (ABU). Recent spraken we Yoka over haar rol binnen het bestuur.

Yoka werkt sinds 2020 bij ABU. “Hier kan ik mijn juridische achtergrond uitstekend combineren met mijn belangstelling voor de arbeidsmarkt. Als ABU helpen wij uitzendbedrijven en payrollbedrijven meerwaarde te creëren voor de samenleving. Ik ben zelf onder andere nauw betrokken bij de payrollbedrijven, waar ik te maken krijg met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Daartoe behoort ook veiligheid.”

Maatschappelijke betrokkenheid, goed werkgeverschap, kwaliteitsbewustzijn en betrouwbaarheid zijn belangrijke drijfveren voor ABU. “Die onderwerpen zijn allemaal gerelateerd aan veiligheid. Ik kijk ernaar uit om met leden te spreken en feedback te krijgen. Hoe ervaren zij veiligheid en welke verbeteringen zijn daar misschien nodig? Het is goed om die  vragen beantwoord te krijgen. Een recente verandering die ook positieve gevolgen heeft voor de veiligheid, is de totstandkoming van onze nieuwe CAO. Hieraan is nu een artikel toegevoegd over de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor het beschikbaar stellen van functie-gerelateerde hulpmiddelen. Daarmee zijn de veiligheid en gezondheid van personeelsleden gediend. Daarnaast zetten wij actief in op het controleren of payrollers goed informeren over de onderwerpen veiligheid, risico’s en gezondheid.”

De eerste bestuursvergadering zit er inmiddels op. “Het bleek vooral zeer leerzaam”, aldus Yoka. “Het onderwerp gaat steeds meer voor me leven en ik ben nog even aan het uitvinden waar de prioriteiten liggen. Als ABU hebben wij ook een bijzondere positie: een soort driehoeksrelatie tussen uitzend- en payrollbedrijven, opdrachtgevers en brancheorganisatie. Ik vind het interessant en uitdagend om in die driehoek bij te dragen aan verdere verbetering van de veiligheid.”