Even voorstellen: Alie Dijkstra

Recentelijk heeft brancheorganisatie Cumela zich aangesloten bij SSVV. Daarmee is er nu ook een vertegenwoordiging van ondernemers in groen, grond en infra in het bestuur vertegenwoordigd. We spraken met Alie Dijkstra die namens de branche zitting heeft in het SSVV-bestuur.

 

Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Nederland telt ruim 3.000 Cumela-bedrijven waar circa 30.000 vakmensen werken. Hierbij kan worden gedacht aan grondverzetbedrijven, loonwerkers en toeleveranciers aan agrarische sector. Cumela vertegenwoordigt zo’n 80% van de markt; een markt die zich kenmerkt door een grote mate van betrokkenheid.

Binnen Cumela is Alie Dijkstra beleidsadviseur arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden. Als zodanig is zij ook de eerste onderhandelaar aan de CAO-tafel voor Cumela. Daarbij probeert ze zoveel mogelijk oog te hebben voor de praktijk én de uitvoerbaarheid. Als we Alie vragen wat veiligheid voor Cumela-leden betekent, antwoordt ze: “Veiligheid betekent veel voor onze leden. Ze willen graag goed zijn voor hun mensen. Enerzijds zijn zij natuurlijk als werkgever verplicht om voor de veiligheid van hun werknemers te zorgen. Anderzijds wordt veiligheid ook door certificering opgelegd. In onze eigen magazine Grondig besteden we aan het onderwerp veiligheid veel aandacht. Dat varieert van roken op de werkvloer tot het werken met machines. Om veiligheid hoog op de agenda te houden en werkgevers en werknemers te stimuleren om ermee bezig te blijven, bieden we een aantal toolboxen rondom veiligheid. Ook in het overleg met vakbonden, merk ik dat veiligheid een onderwerp is waar een sterke wisselwerking tussen werkgever en -nemer voor nodig is.”

Alie vervolgt: “Ondernemers, waaronder ook die zijn aangesloten bij Cumela, krijgen steeds meer te maken met eisen die worden opgelegd. Een behoorlijk deel daarvan heeft direct of indirect te maken met het thema veiligheid. We proberen via onze website de Cumela-leden en hun werknemers zoveel mogelijk van die ontwikkelingen op de hoogte te houden.” Gevraagd naar het belang van VCA voor de groen-, grond- en infrabranche antwoordt Alie: “VCA is voor onze branche belangrijk. Je ziet alleen dat er steeds meer certificaatsystemen bij zijn gekomen. Dat maakt het moeilijker voor onze ondernemers. Het liefst zouden wij zien dat alles onder één VCA-systeem zou vallen. Dat houdt het praktisch en uitvoerbaar voor onze achterban. Ik zie er dan ook naar uit om bij SSVV aan tafel te zitten waar gesproken wordt over dit onderwerp en probeer daar zoveel mogelijk aan bij te dragen. Zo zie ik mijn rol ook in SSVV bestuur: ik houd van samenwerken en veiligheid is zo’n typisch onderwerp waarvoor samenwerking een eerste vereiste is. De kunst daarbij is om bruggen te slaan zodat veiligheid voor ons allemaal haalbaar én uitvoerbaar is. Ik verheug me dan ook op de samenwerking binnen SSVV.”