De volgende stap in de ontwikkeling tot een toonaangevend platform

Peter Hecker is sinds december 2020 de nieuwe voorzitter van de SSVV. Daarmee zitten zijn eerste 100 dagen er zo’n beetje op. Hoog tijd dus om hem te vragen naar zijn eerste ervaringen en zijn ideeën voor de toekomst.

Voor het eerst een opdrachtnemer aan het roer

“Mijn voorganger Ton Jeen kwam uit de kring van de asset owners. Geheel tegen de traditie in had het SSVV-bestuur bedacht dat een nieuwe voorzitter uit de kring van de contractors  zou kunnen komen. Dat is best een ding voor een organisatie die haar oorsprong kent in de petrochemie. Toch is het een goed signaal: we zijn als opdrachtgevers en opdrachtnemers natuurlijk samen verantwoordelijk voor de veiligheid in de keten. Mijn achterban, de VOMI, vond dat ook. Dus toen ik door mijn medebestuursleden naar voren werd geschoven als kandidaat, besloot ik ervoor te gaan.”

Na zoveel jaar nog steeds verrast

“Ik ben er al snel achter gekomen dat het voorzitterschap andere dingen vraagt dan ‘gewoon’ bestuurslid zijn. Je moet overal van weten en dieper de inhoud en de organisatie induiken. Toen ik alleen nog mijn branche vertegenwoordigde, kon ik daar selectiever in zijn. Je focust dan toch meer op de dingen die voor jouw achterban het belangrijkst zijn. Als voorzitter ben ik er voor het hele bestuur, dus is nu alles belangrijk.

Ik heb ontdekt dat er nog veel meer speelt dan ik al dacht. Er lopen allerlei acties, met effecten in verschillende branches en met betrokkenheid van een groot aantal deskundigen, die het er allemaal bij doen naast hun gewone werk. Het geheel wordt knap gecoördineerd door een klein SSVV-bureau. Ik draai bijna 14 jaar mee bij de SSVV, en toch verrast het me dat er met vrijwillige inzet van kennis en expertise zoveel wordt bereikt. Het is iets om trots op te zijn!”

Kansen voor de SSVV

“Tijdens een ronde langs de bestuursleden heb ik me een beeld gevormd van hoe zij in de wedstrijd zitten. Iedereen voelt dat de SSVV en VCA bestaansrecht hebben. Dat is natuurlijk geen garantie voor de toekomst. We zullen onze core business scherp in het oog moeten houden en tegelijkertijd moeten meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen. Hierover kunnen we nog meer inhoudelijk met elkaar in gesprek. Ook kunnen we naar buiten toe nog beter vertellen wat de SSVV doet en welk effect dat heeft.

Dat laatste is belangrijk omdat de branches door hun leden worden afgerekend op de meerwaarde die de SSVV biedt. Die meerwaarde zit hem vooral in het vervullen van een platformfunctie: partijen willen de SSVV benutten om van elkaar te leren en zaken op elkaar af te stemmen. Ze wisselen kennis en ervaring uit, met als doel hun eigen veiligheidsprocessen te optimaliseren en zo het werken in Nederland veiliger te maken. We zitten op een kantelpunt om deze platformfunctie nog beter vorm te gaan geven. Ik heb bij de bestuursleden veel gedrevenheid en betrokkenheid gezien om daarmee aan de slag te gaan. Ik kijk er dan ook naar uit om hen in dat proces aan te voeren.”

Peter Hecker (1959) werkt als branchemanager bij FME. In 2007 trad hij, toen nog namens de VSB, toe tot het Algemeen Bestuur van de SSVV. Begin 2020 stapte hij over naar de VOMI, waar hij Mark Ammerdorffer opvolgde als directeur en lid van het Dagelijks Bestuur van de SSVV. Eind 2020 nam Peter de voorzittershamer van het Algemeen Bestuur over van Ton Jeen (ExxonMobil).